کلیدواژه‌ها = اقتصاد مقاومتی
شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه پایدار کسب‌وکارها مبتنی بر اقتصاد مقاومتی با رویکرد فراترکیب

دوره 8، شماره 30، اسفند 1402، صفحه 41-72

سید رسول حسینی؛ مصطفی معصومی؛ فاطمه قومنجانی


الگوی راهبردی دفاع غیرعامل اقتصادی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی

دوره 8، شماره 28، شهریور 1402، صفحه 53-82

داوود نصرآبادی؛ سید مهدی موسویان


تبیین اقتصاد مقاومتی با بهره گیری از الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

دوره 7، شماره 23، خرداد 1401، صفحه 101-117

حسین احمدزاده شهرودی؛ هادی جمشیدیان؛ محمد شاه محمدی


راهکارهای توسعه اقتصاد دریامحور در راستای نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی

دوره 6، شماره 22، اسفند 1400، صفحه 53-81

محمد علی مطلبی کربکندی؛ علی زارع زردینی


ارائه الگوی هوشمندی راهبردی کسب‌وکارهای نوپا همسو با اقتصاد مقاومتی

دوره 6، شماره 19، خرداد 1400، صفحه 121-147

آرمان آذرلی؛ امین کهیاری حقیقت


نقش کسب‌وکارهای نوپا در اقتصاد مقاومتی و دفاع اقتصادی

دوره 5، شماره 15، خرداد 1399، صفحه 105-122

محمدرضا رنجبر فلاح؛ حمیدرضا فتاحی


الگوی مطلوب تأمین مالی متناسب با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی برای اقتصاد ایران

دوره 4، شماره 12، شهریور 1398، صفحه 109-127

اصغر ابوالحسنی هستیانی؛ محمدصابر شاه نوش فروشانی


سرریز فناوری، ارزش‌افزوده و اقتصاد مقاومتی در ایران: الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه

دوره 3، شماره 8، شهریور 1397، صفحه 9-34

حمزه شیخیانی؛ علی حسین صمدی؛ ابراهیم هادیان؛ پرویز رستم زاده


شناسایی مؤلفه‌های اثرگذار بر فساد اقتصادی

دوره 2، شماره 5، آذر 1396، صفحه 59-82

صدیقه طوطیان؛ چالاک بایزیدی


بررسی بهره‌وری کل عوامل تولید در شرایط تحریم‌های اقتصادی

دوره 2، شماره 4، شهریور 1396، صفحه 51-69

عبدالکریم حسین پور؛ نرگس محمودی؛ محمد رضایی


بررسی نقش اقتصاد مقاومتی در صنعت دفاعی با تأکید بر توسعه فناوری

دوره 2، شماره 3، خرداد 1396، صفحه 59-77

حمید خزائیل؛ محمدرضا رنجبر فلاح


ترجمان اقتصاد مقاومتی در صنعت دفاعی مبتنی بر مدل لافلِی (بازی بُرد)

دوره 2، شماره 3، خرداد 1396، صفحه 97-116

آرمان آذرلی؛ داریوش جعفر زاده؛ ناصر پورصادق


راهکارهای مقابله با تبعات امنیتی قاچاق کالا در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی

دوره 1، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 135-156

یاور دشتبانی؛ امیرحسین محمدکریمی یزدی؛ سعید لاریجانی


مفهوم اقتصاد دفاع و برخی ویژگی‌های متمایز آن

دوره 1، شماره 1، آذر 1395، صفحه 1-40

حسین درّی نوگورانی