راهنمای نویسندگان

به اطلاع پژوهشگران گرامی می­رساند مقاله‌های ارسالی به این فصلنامه باید با رعایت نکات زیر و  آیین‌نامه پیشگیری از تقلب علمی به روش ذیل تدوین گردد.

 

1.  اصول صفحه آرایی و نگارش مقاله

-         مقاله در نرم‌افزار Word نسخه 2010 یا بالاتر سازماندهی شود.

-         سایز صفحات به طول 24/5 و عرض 17/5 سانتی متر به همراه حاشیه 3 سانتی متر از بالا و­ 2/5 سانتی‌متر از پایین و راست و چپ باشد و با کناره­های ردیف شده (Justify) نوشته شود.

-         برای تمام متون فارسی از قلم B Mitra  و  برای تمام متون انگلیسی (به جز فرمول های ریاضی) از قلم Time New Roman در مقاله استفاده شود.

-         مقاله حداقل در 16 و حداکثر در 26 صفحه با فاصله خطوط یک تایپ شود.

-         در صفحات نباید از قاب یا حاشیه استفاده شود.

-          فقط بین متن قبلی و تیتر یا زیر تیتر جدید فاصله وجود داشته باشد و جهت ایجاد فاصله از Add Space استفاده گردد.

-         شیوه ارجاع درون متنی و منبع نویسی باید به شیوه  APA باشد. 

-         در داخل متن کلیه منابع باید به زبان فارسی نوشته شوند (حتی منابع انگلیسی). همچنین مطمئن شوید که منابع اشاره شده در متن در فهرست منابع و مآخذ نوشته شده باشند و برعکس.

-         جداول، نمودارها، اشکال و روابط ریاضی هر یک باید به طور جداگانه و به ترتیب از ابتدا تا انتها شماره‌گذاری شوند.

-         عناوین جداول در بالای آنها و عناوین نمودارها و اشکال در پایین آنها به صورت وسط چین نوشته شود. همچنین منبع دهی اشکال و نمودارها، پایین و وسط چین و منبع دهی جداول، پایین و راست چین نوشته شود.

-         قبل از نقطه، ویرگول، نقطه ویرگول، دونقطه، علامت سؤال، علامت تعجب و ... نیازی به فاصله (space) نیست؛ اما بعد از این علائم باید یک فاصله گذاشته شود.

-         هنگام استفاده از پرانتز قبل از باز شدن پرانتز و بعد از بسته شدن پرانتز از فاصله استفاده کنید، کلمه داخل پرانتز بدون فاصله به پرانتز می‎چسبد.

-         برای نوشتن کلمات مرکب یا بعضی افعال و واژگان مشابه از نیم­فاصله استفاده شود. برای ایجاد نیم­فاصله در نرم­افزار Word می‎توانید از (CTRL + Shift + 2) یا (Shift + Space) یا (CTRL + -) استفاده کنید (بسته به نوع ویندوز یکی از موارد عمل می‎کند).

-         به‎ جای استفاده از علامت (%) در متن از کلمه درصد استفاده کنید. مانند: 5‎ درصد.

-         از به‎ کار بردن (ه‎ی) و همزه (ۀ) در متن مقاله خودداری کنید.

-         مقاله‌ها به لحاظ نگارش زبان فارسی روان و بی‌غلط نوشته شوند و توسط نویسندگان ویراستاری ادبی و علمی شوند.

 

 2   ساختار کلی تدوین مقاله

صفحه اول

-         عنوان:  عنوان مقاله باید دقیق، و تا حد امکان کوتاه و جالب باشد تا خواننده را به خواندن مقاله علاقه‌مند کند. همچنین ایده اصلی مقاله را نشان داده، و به طور خلاصه متغیرها، مسأله و رابطه بین آن‌ها را بیان نماید. تعداد کلمه‌های به‌کار‌رفته در عنوان بهتر است بین 10 تا 15 کلمه باشد.

-         چکیده مقاله به زبان فارسی:  حداکثر 250 کلمه باشد و  در آن  به  هدف (در این قسمت اهمیت موضوع مطالعه و هدف اصلی آن آورده می‌شود و به اصطلاح لزوم انجام آن تحقیق به اختصار بیان می‌شود)، روش (در این قسمت روش انجام مطالعه به اختصار بیان می‌شود)، یافته ها (در این بخش یافته‌های اصلی مطالعه (معمولاً با ذکر معنی‌داری آماری) بیان می‌شوند) و نتیجه گیری (تفسیر و نتیجه‌گیری نهایی در مورد یافته‌های مطالعه در این بخش جای می‌گیرد) پرداخته شود.

-         واژگان کلیدی: اصطلاحات این بخش باید دقیقاً از متن چکیده استخراج شده باشند و به مفاهیم موضوعی اصلی اشاره کنند. تعداد کلیدواژه‌ها بهتر است بین 3 تا 5 اصطلاح باشد.

صفحه دوم

-         عنوان و چکیده مقاله به زبان انگلیسی حداکثر 250 کلمه و کلیدواژه‌ها بین 3 تا 5 اصطلاح باشد و همچنین برای ترجمه عنوان و چکیده مقاله به انگلیسی به ترجمه Google Translate اکتفا نکنید و واژگان تخصصی را به درستی ترجمه کنید.

  صفحه سوم تا انتهای مقاله

بدنه اصلی مقاله به صورت شماره گذاری شده و به ترتیب زیر باشد.

1.  مقدمه: در مقدمه به بیان مسأله، اهمیت موضوع و اهداف یا سوالهای پژوهش پرداخته شود. همه موارد بدون تیتر در ادامه یکدیگر به صورت منسجم ارایه می شوند و به طور کلی در مقدمه باید بیان شود این پژوهش چیست و چرا انجام می‎شود.

2. مبانی نظری و پیشینه پژوهش: در این بخش باید به زیربخش‎های اصلی ذیل اشاره شود.

1-2. مبانی نظری پژوهش (ارائه نظریه‎ها، دیدگاه‎ها و رویکردهای موجود در مورد مسئله به همراه ارایه تعاریف ضروری و مرتبط به گونه‌ای که پشتیبانی کننده فرضیه‌ها و مدل مفهومی پژوهش باشد.)

2-2. پیشینۀ پژوهش (پژوهش‎های پیشین داخلی و خارجی در مورد مسئله).

3. روش شناسی پژوهش: مدل، روش پژوهش، ابزار و روش گردآوری داده‌ها، جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه‌گیری، روایی و پایایی ابزار.

4.  تجزیه و تحلیل داده‌ها و یافته های پ‍‍ژوهش: در صورت وجود، ابتدا مشخصات جمعیت شناختی نمونه مورد بررسی و سپس نتایج تحلیل‌های آماری مدل و فرضیه‌های پژوهش گزارش شود.

5.  نتیجه‌گیری و پیشنهادها: در این بخش یافته‌های اصلی پژوهش، مقابله و مقایسه نتایج پژوهش با یافته‌های پژوهش‌های مرتبط و پیشنهادها، ارایه می شوند. 

منابع و مأخذ: منابع پایان متنی در دو بخش منابع فارسی و منابع لاتین و بدون شماره‌گذاری و به ترتیب حروف الفبا تنظیم گردد.

 

3. نکات مهم

-         نوع مقالاتی که برای چاپ ارسال می‌گردند باید محصول مطالعات و تحقیقات نویسندگان بوده و متضمن دست‌آوردهای علمی جدید باشد.

-         مقاله‌های ارسالی نباید در مجله‌ها و یا کنفرانس‌های داخلی و خارجی چاپ و یا به صورت هم‌زمان ارسال شده باشند. بدیهی است عواقب عدم رعایت این موضوع متوجه نویسندگان خواهد بود.

-         پس از ارسال مقاله امکان حذف، اضافه و یا تغییر ترتیب اسامی نویسندگان امکان پذیر نیست.

-         در صورت عدم رعایت موارد ذکر شده در بخش راهنمای نویسندگان، مقاله پذیرفته نخواهد شد.

-         مسئولیت آرا و نظریات ارائه شده در مقاله‌ها به عهده نویسندگان است و چاپ آن‌ها به معنی تأیید مطالب نیست.

-         فصلنامه در ویرایش و تلخیص مقاله‌های دریافتی آزاد است.

 

 4. فایل های مورد نیاز جهت ارسال مقاله

در قسمت اضافه کردن فایل‌ها، باید فایل‌ مشخصات نویسندگان، فایل اصل مقاله (بدون مشخصات نویسندگان)، فایل نامه به سردبیر (تعهدنامه)، فایل تألیف و افشای تعارض منافع و فایل کپی‌رایت را انتخاب کرده و فایل‌های مربوطه را ارسال نمایید. جهت رعایت معیارها و حفظ وحدت رویه، از فرمت های آماده سازی شده جهت ارسال فایل ها مورد نیاز استفاده نمایید.

-         فایل راهنمای تدوین مشخصات نویسندگان را از اینجا دانلود کنید و اطلاعات را بر روی این فایل بارگذاری کنید.

-         فایل راهنمای تدوین مقاله اصلی را از اینجا بارگیری کنید و مقاله را دقیقاً بر اساس راهنمای تدوین گفته شده در همین فرمت تنظیم و ارسال کنید.

-         فرم نامه به سردبیر (تعهد نامه) را از اینجا بارگیری کنید و تعهدنامه خود را دقیقاً بر اساس این فرمت تنظیم نمایید.

-         فرم تالیف و افشای تعارض منافع را از اینجا بارگیری کنید و تنظیم نمایید.

-         فرم کپی رایت را از اینجا بارگیری کنید و تنظیم نمایید.

-         فایل  راهنمای ارجاع درون متنی و منبع نویسی را از اینجا بارگیری کنید.

-         گزارش مشابهت‌یابی را مستقیما از اینجا دریافت و به ایمیل نشریه ارسال نمایند.