بررسی تبعات پول‌شویی در صنعت بیمه برای امنیت‌اقتصادی و تحقق اقتصاد‌مقاومتی و راهکارهای پیشگیری و مقابله با آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز

2 کارشناسی ارشد اقتصاد و تجارت الکترونیک دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

در این پژوهش سعی برآن بوده است تا باتوجه به یکی از مهم‌ترین محورهای بیان شده در سیاست‌های ابلاغی اقتصادمقاومتی که مبحث مربوط به شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن است، به بررسی تبعات پول شویی در بیمه پرداخته شود. برای انجام این پژوهش از روش‌های کتابخانه‌ای و میدانی (مصاحبه با خبرگان و پرسشنامه) جهت جمع‌آوری داده‌ها استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش 381 نفر می­باشد و برای تجزیه تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار spss بهره برده شده است.
نتایج پژوهش در قالب 50 راهکار که بیشترین امتیاز را گرفته‌اند ارائه شده است. نتایج حاکی از آن است که پول شویی بر امنیت اقتصادی تبعات معناداری دارد و موجب هزینه مستقیم بر نیروهای قضایی و انتظامی، توسعه دامنه فساد اقتصادی، تخریب نهادهای مالی، ایجاد حباب‌های قیمت و  بی‌ثباتی در بازارهای کشور می‌شود. مطابقت و اطمینان از صحت اطلاعات اخذ شده اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی خدمات بیمه‌ای با مندرجات مدارک شناسایی معتبر، الزامِ احراز هویت و اخذ استعلام از بانک‌های اطلاعات داده‌ای و ارائه گزارش یک معامله مشکوک به واحد اطلاعات مالی توسط موسسه بیمه مهم‌ترین راهکارها می‌باشند. بررسی‌های پژوهش حاضر نشان داد که پول‌شویی در بیمه منجر به کاهش امنیت اقتصادی در ایران شده و امکان تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی را کاهش می‌دهد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Consequences of Money Laundering in the Insurance Industry on Economic Security and Realizing Resistive Economy and Presenting Solutions to Prevention and Combating it

نویسندگان [English]

  • Alireza Daghighi asl 1
  • Peyman Mohammadi 2
1 Faculty member of Islamic Azad University, Tehran Central Branch
2 M.A. in Economics and Electronic Commerce, Allameh Tabatabaei University
چکیده [English]

In this study, we have tried to study the effects of money laundering on insurance, considering one of the most important axes stated in Resistive Economy Policies, which is related to the clarification and soundness of the economy. We have used library and field methods (interviews with experts and questionnaires) for data collection. The statistical population was 381 persons and SPSS software was used for data analysis.
The results of the research are presented in the form of 50 strategies that get the most points. Results show that money laundering has a significant impact on economic security and leads to direct costs on the judiciary, the increase of corruption, the destruction of financial institutions, the creation of price bubbles and instability in the country's markets. Compliance and assurance of the information accuracy obtained from legal entities and individuals applying for insurance services with the contents of valid identification documents, authentication and querying of databases and reporting of a suspicious transaction to the financial information unit (FIU) by the insurance institution are the most important solutions. The findings showed that money laundering in insurance leads to a decrease in economic security in Iran and reduces the possibility of achieving the goals of a resistive economy

کلیدواژه‌ها [English]

  • Money Laundering
  • Economic Security
  • Insurance Industry
  • Resistive Economy