بررسی تبعات پول‌شویی در صنعت بیمه برای امنیت‌اقتصادی و تحقق اقتصاد‌مقاومتی و راهکارهای پیشگیری و مقابله با آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز

2 کارشناسی ارشد اقتصاد و تجارت الکترونیک دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

در این پژوهش سعی برآن بوده است تا باتوجه به یکی از مهم‌ترین محورهای بیان شده در سیاست‌های ابلاغی اقتصادمقاومتی که مبحث مربوط به شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن است، به بررسی تبعات پول شویی در بیمه پرداخته شود. برای انجام این پژوهش از روش‌های کتابخانه‌ای و میدانی (مصاحبه با خبرگان و پرسشنامه) جهت جمع‌آوری داده‌ها استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش 381 نفر می­باشد و برای تجزیه تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار spss بهره برده شده است.
نتایج پژوهش در قالب 50 راهکار که بیشترین امتیاز را گرفته‌اند ارائه شده است. نتایج حاکی از آن است که پول شویی بر امنیت اقتصادی تبعات معناداری دارد و موجب هزینه مستقیم بر نیروهای قضایی و انتظامی، توسعه دامنه فساد اقتصادی، تخریب نهادهای مالی، ایجاد حباب‌های قیمت و  بی‌ثباتی در بازارهای کشور می‌شود. مطابقت و اطمینان از صحت اطلاعات اخذ شده اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی خدمات بیمه‌ای با مندرجات مدارک شناسایی معتبر، الزامِ احراز هویت و اخذ استعلام از بانک‌های اطلاعات داده‌ای و ارائه گزارش یک معامله مشکوک به واحد اطلاعات مالی توسط موسسه بیمه مهم‌ترین راهکارها می‌باشند. بررسی‌های پژوهش حاضر نشان داد که پول‌شویی در بیمه منجر به کاهش امنیت اقتصادی در ایران شده و امکان تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی را کاهش می‌دهد

کلیدواژه‌ها