اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 252
تعداد پذیرش 116
تعداد عدم پذیرش 113

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 7
تعداد مقالات 42
تعداد مشاهده مقاله 4479
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 4688
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 16 روز
متوسط زمان پذیرش 128 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 78 روز
درصد پذیرش 46 %