اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 113
تعداد پذیرش 49
تعداد عدم پذیرش 33

مقالات منتشر شده (از سال 1394)
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 18
تعداد مقالات 108
تعداد مشاهده مقاله 9943
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 12318
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 19 روز
متوسط زمان پذیرش 163 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 80 روز
درصد پذیرش 43 %