اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 108
تعداد پذیرش 43
تعداد عدم پذیرش 22

مقالات منتشر شده (از سال 1394)
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 17
تعداد مقالات 102
تعداد مشاهده مقاله 7740
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 10068
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 19 روز
متوسط زمان پذیرش 154 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 86 روز
درصد پذیرش 40 %