اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 163
تعداد پذیرش 63
تعداد عدم پذیرش 74

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 6
تعداد مقالات 36
تعداد مشاهده مقاله 4849
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 5335
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 17 روز
متوسط زمان پذیرش 155 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 71 روز
درصد پذیرش 39 %