اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 177
تعداد پذیرش 68
تعداد عدم پذیرش 82

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 7
تعداد مقالات 42
تعداد مشاهده مقاله 6798
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 6774
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 17 روز
متوسط زمان پذیرش 157 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 77 روز
درصد پذیرش 38 %