اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 102
تعداد پذیرش 38
تعداد عدم پذیرش 20

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 16
تعداد مقالات 96
تعداد مشاهده مقاله 6382
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 8652
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 19 روز
متوسط زمان پذیرش 160 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 105 روز
درصد پذیرش 37 %