اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 211
تعداد پذیرش 86
تعداد عدم پذیرش 90

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 2
تعداد مقالات 12
تعداد مشاهده مقاله 975
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 986
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 16 روز
متوسط زمان پذیرش 139 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 75 روز
درصد پذیرش 41 %