اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 289
تعداد پذیرش 122
تعداد عدم پذیرش 129

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 30
تعداد مقالات 180
تعداد مشاهده مقاله 74104
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 79371
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 16 روز
متوسط زمان پذیرش 125 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 74 روز
درصد پذیرش 42 %