اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 221
تعداد پذیرش 104
تعداد عدم پذیرش 97

مقالات منتشر شده (از سال 1401)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 5
تعداد مقالات 30
تعداد مشاهده مقاله 1901
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 2204
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 17 روز
متوسط زمان پذیرش 131 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 79 روز
درصد پذیرش 47 %