اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 125
تعداد پذیرش 61
تعداد عدم پذیرش 53

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 5
تعداد مقالات 30
تعداد مشاهده مقاله 2592
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 2530
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 18 روز
متوسط زمان پذیرش 154 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 74 روز
درصد پذیرش 49 %