تحلیل اثرگذاری شاخص پیچیدگی اقتصادی بر مؤلفه های دفاع اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه تأمین مالی و اقتصاد علم، فناوری و نوآوری، مرکز تحقیات سیاست علمی کشور، تهران، ایران.

2 دکترای علوم اقتصادی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

یکی از مهم‌ترین راهکارها در جهت دفاع اقتصادی در شرایط تحریم، روی آوردن به اقتصاد دانش بنیان است، که یکی از اصلی‌ترین شاخص­ها برای اندازه­گیری آن شاخص پیچیدگی اقتصادی می­باشد. ارتقاء شاخص پیچیدگی اقتصادی، مقاومت کشورها را در برابر تحریم و در مواجهه و مقابله با فشارهای اقتصادی و سیاسی حداکثر می­سازد. در این پژوهش با استفاده روش استقرایی-قیاسی و ترکیبی از روش‌های کیفی و کمی ارتباط بین شاخص پیچیدگی اقتصادی با مؤلفه­های دفاع اقتصادی برآورد گرده است. برای این منظور در مرحله اول با استفاده از روش داده بنیاد و کدگذاری باز و انتخابی مهمترین مؤلفه­های دفاع اقتصادی استخراج شده و در مرحله دوم براساس نتایج به دست آمده از مرحله قبل پرسشنامه­ای طراحی شده و در اختیار نخبگان علمی و اجرایی قرار داده شده که در نهایت با استفاده از روش دلفی فازی نتایج آن مورد تجزیه­و­تحلیل قرار گرفته شد.
نتایج به دست آمده از این مطالعه همگی تأییدکننده اثرگذاری درجه پیچیدگی اقتصادی بر دفاع اقتصادی می­باشند و پیچدگی اقتصادی بر توان بازدارندگی، توان مقابله و توان رسیدن به هدف‌ها در راهبرد دفاع اقتصادی تأثیر می­گذارد. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده شاخص پیچیدگی از طریق متغیرهای دانش‌بنیان کردن اقتصاد، کارآفرینی و ایجاد فرصت‌های شغلی، ارتقای کیفیت محصولات داخلی، افزایش رشد و رونق اقتصادی، اقتدار اقتصادی، انعطاف­پذیری اقتصادی، توسعه بخش کشاورزی، تکمیل زنجیره تولید، توسعه صادرات، بهبود شیوه دیپلماسی اقتصادی کشور، کاهش وابستگی اقتصادی ایران به واردات، افزایش حجم سرمایه­گذاری در اقتصادی باعث افزایش توان دفاع اقتصادی کشور در مقابله با بحران‌ها و تحریم‌های بین‌المللی می­ گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Effects of the Economic Complexity Index on various Components of Economic Defense: A Case study of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Behroz Shahmoradi 1
  • Ali Sarkhosh Sara 2
1 Assistant professor, Department of Science Economic, National Research Institute for Science Policy, Tehran, Iran.
2 Ph.D. in Economic, Department of Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Developing the knowledge-based economic sector has been identified as a key strategy for enhancing economic resilience amidst sanctions, and furthermore, the Economic Complexity Index has been proposed as a key indicator for assessing the development of this sector. On the other hand, some argue that improvements in terms of economic complexity index not only signal the enhancement of economic resilience against sanctions, but further, ensure of resilience against other external economic and political pressures. This paper draws on the inductive-comparative method, as well as a combination of qualitative and quantitative methods to examine and estimate the strength of the relationship between economic complexity index and economic defense components. For this purpose, using the foundation data method and open and selective coding, the modus operandi of this paper first identified the most important components of economic defense. Subsequently, based on the results obtained, a questionnaire was designed and to engage the opinion of scientific and executive experts in this field. Finally, the results of the survey were analyzed using the fuzzy Delphi method. The results obtained confirm the effect of economic complexity index on economic defense, and further highlight its role in areas such as, deterrence capacity, coping capacity and the ability to achieve economic defense strategy goals. On the other hand, in the context of the Iranian economy, the results indicate that enhancing the country's economic resilience in relation to crises and international sanctions is contingent on improving the main variables of the economic complexity index, i.e.: the development knowledge-based economy; entrepreneurship and job creation; improving the quality of domestically produced goods; increasing economic growth and prosperity; enhancing economic authority and economic flexibility; developing the agricultural sector; developing the production chain; increasing exports; enhancing the capacity of the country for engaging in economic diplomacy; reducing Iran's economic dependence on imports; and increasing the investment level in the economy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • economic defense
  • economic complexity
  • knowledge-based economy
  • resistance economy