فرایند پذیرش مقالات

برای ثبت مقاله خود در فصلنامه اقتصاد دفاع و توسعه پایدار مراحل ذیل را به ترتیب طی نمایید:

1. بعد از ورود به سایت در اولین قدم عضو شوید.

2. با وارد کردن نام کاربری و رمز عبور وارد سایت شده و در بالای صفحه روی ارسال و پیگیری مقاله کلیک نمایید.

3. در این قسمت روی مقاله جدید و سپس روی ارسال مقاله جدید کلیک کنید.

4. نوع مقاله خود را از لیست انتخاب کنید و به صفحه بعد بروید.

5. در این قسمت عنوان مقاله را هم فارسی و هم انگلیسی وارد نمایید. وارد کردن عنوان کوتاه، اختیاری است.

6. مشخصات نویسندگانی (غیر از شما) که در نوشتن این مقاله مشارکت داشته‌اند را وارد کنید.

7. چکیده فارسی مقاله خود را که باید بین 200 تا 250 کلمه باشد و همچنین چکیده انگلیسی را در حدود 200 تا 250 کلمه وارد نمایید.

8. کلید واژه‌های مقاله خود را هم فارسی و هم انگلیسی وارد نمایید. تعداد کلید واژه‌ها باید بین 3 تا 5 کلمه باشد.

 9. هر گونه توضیحی که لازم است در مورد مقاله خود برای هیأت تحریریه ارسال کنید در این قسمت ذکر نمایید.

10. در این قسمت در صورت تمایل مشخصات دو داور پیشنهادی خود برای داوری مقاله‌تان وارد نمایید.

11. در قسمت اضافه کردن فایل‌ها، باید فایل‌ مشخصات نویسندگان، فایل اصل مقاله (بدون مشخصات نویسندگان)، فایل نامه به سردبیر (تعهدنامه)، فایل تألیف و افشای تعارض منافع و فایل کپی‌رایت را انتخاب کرده و فایل‌های مربوطه را ارسال نمایید.

 12. همچنین باید دو فایل نامه به سردبیر و چک‌لیست (که در همان قسمت موجود است) را نیز پر کرده و ارسال نمایید. شایان ذکر است که در صورت عدم دریافت موارد ذکر شده به طورکامل، مجله از ادامه  فرآیند بررسی مقاله معذور خواهد بود.

13. در این قسمت همه اطلاعات مقاله شما ظاهر می‌شود. مطالب را بررسی کرده و در صورت صحت گزینه ارسال مقاله را انتخاب کنید.

14. با انجام مراحل بالا مقاله شما در سایت ثبت شده و به اطلاع سردبیر می‌رسد. مقاله شما مطابق فلودیاگرام داوری می‌گردد. اگر مقاله شما تأیید شود و یا نیاز به بازنگری داشته باشد، در صفحه اختصاصی شما مشخص می‌شود. لذا با مراجعه به صفحه اختصاصی خود می‌توانید از وضعیت مقاله خود مطلع شوید.

15.  مدت زمان بررسی اولیه مقاله سه هفته از تاریخ ثبت مقاله توسط نویسنده است.

16. پس از بررسی اولیه در مورد ارسال مقاله به داوران تصمیم گیری خواهد شد. در این مرحله فایل اصلی مقاله بدون مشخصات نویسندگان بسته به موضوع حداقل برای دو داور تخصصی ارسال می شود. بدیهی است که در صورت عدم درج صحیح فایل ها در سامانه امکان ارسال مقالات به داوری وجود ندارد و بر همین اساس ارسال مجدد یادآوری می‌شود که در صورت عدم درج صحیح فایل ها، مجله تعهدی در قبال ارزیابی مقالات ارسال شده ندارد.

17. مقالاتی که در ارزیابی داوران حد نصاب لازم را کسب نمایند مطابق سیاست های مجله در جلسه هیئت تحریریه فصلنامه بررسی و ارزیابی مجدد خواهند شد.

18. گواهی پذیرش مقاله بعد از تأیید آن از سوی اعضای گروه دبیران در جلسه هیئت تحریریه به نویسندگان ارائه خواهد شد. در غیر اینصورت مقاله به رغم تایید داوران از نظر فصلنامه فاقد معیارهای لازم برای چاپ بوده و مردود تلقی می‌شود.

19. بررسی و ارزیابی هر مقاله دریافتی یک فرایند سه الی چهارماهه است که با احتساب فرایند پذیرش، چاپ و انتشار این مدت زمان ممکن است تا پنج ماه طول بکشد.

20. مقالات صرفا از طریق سامانه دریافت می شوند و فصلنامه هیچ گونه تعهدی برای بررسی مقالاتی که به آدرس ایمیل اعضای محترم هیات تحریریه ارسال می شوند ندارد.

21. داوری مقالات به روش دوسویه‌ناشناس (Double blind peer review) انجام می‌شود.

 

                                                                                            فلودیاگرام مراحل داوری و پذیرش مقاله در فصلنامه اقتصاد دفاع و توسعه پایدار