مفهوم اقتصاد دفاع و برخی ویژگی‌های متمایز آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

اقتصاد دفاع ـ که با اقتصاد دفاعی متمایز است ـ متضمن کاربرد ابزارهای تحلیلی (تکنیک‌ها)، قاعده‌ها، نظریه‌ها، داده‎ها و روش تحلیل و استدلال اقتصادی برای تحلیل عالمانه مسائل دفاعی و مرتبط با دفاع / امنیت ملی (به معنای جامع آن شامل هر دو جنبه سلبی و ایجابی) و حل ‌و فصل منازعه می‌باشد. بنابراین، اقتصاد دفاع بررسی و تحلیل اقتصادی دفاع و مسائل مرتبط با آن را در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی، در کلیه مقاطع جنگی و غیر آن، در سطوح خرد و کلان و با ابزارهای سخت و نرم بر عهده دارد.
اصطلاح «اقتصاد دفاع»، عام‌تر از اقتصاد بخش دفاع است و در تحقیق حاضر،‌ نسبت آن با اصطلاحاتی از قبیل اقتصاد امنیت ملی، اقتصاد صلح و اقتصاد مقاومتی تبیین شده است. متخصص اقتصاد دفاع تلاش می‌کند نحوه دستیابی بهینه (اقتصادی) به اهداف، انجام وظایف و اجرای مأموریت‌های دفاعی ـ امنیتی تعیین‌شده توسط مراجع ذی‌صلاح را تحلیل و پیشنهاد کند و به عبارتی، نحوه اداره بهینه امور دفاعی و امنیت ملی را با تحلیلی اقتصادی فرا راه تصمیم‌گیرندگان بگذارد. در این میان، اگرچه ملاحظات اقتصادی نیز ممکن است در تعیین اهداف و وظایف و مأموریت‌های دفاعی و امنیت ملی توسط تصمیم‌گیرندگان و سرانجام فرماندهی معظم کل قوا مورد توجه قرار گیرد، اما در مجموع، تصمیم دفاعی ـ امنیتی لزوماً تصمیمی اقتصادی نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The concept of Defense Economy and its distinctive features

نویسنده [English]

  • Hossein Dorri Nogorani
Assistant Professor Imam Hosseein University
چکیده [English]

Defense Economics – to be distinguished  from Defensive Economy – requires applying analytical tools (techniques), rules, theories, data and  methodologies  to prepare scholarly  analysis of defensive issues and defense / security related issues (in its comprehensive negative and positive concepts) and conflict settlement. Therefore, Defense Economics examines defense and defense- related issues at national, regional and international levels, micro or macro, in  war and non-war conditions, using hard and soft tools.
 The term "Defense Economics" is more comprehensive than " economics of defense sector ".
 This research, explains the relation between defense economics and national security economics, peace economics and Resilient Economy,.  The experts in Defense economics analyze and propose the  optimal approaches toward reaching defense and security objectives/goals  as set by decision takers. Although economical considerations may be considered by the decision takers and the Supreme Commander-in-Chief, but, in general,  defensive-security decision taking is not necessarily an economic decision.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Defense Economics
  • national security economics
  • economics of defense and security
  • defense sector economics
  • peace economics
  • military economics
  • economic defense
  • Resiliant Economy