نقش کسب‌وکارهای نوپا در اقتصاد مقاومتی و دفاع اقتصادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد کارآفرینی، دانشگاه کاشان. اصفهان، ایران.

چکیده

امروزه تقابل اقتصادی در برخی از موارد، ازجمله مقابلۀ برخی قدرت‌های غربی با جمهوری اسلامی ایران، از حد متعارف آن خارج‌شده و به جنگ تمام عیار اقتصادی تبدیل‌شده است. یکی از واقعیت‌های حال حاضر در فضای اقتصاد بین‌الملل، تقابل و درگیری اقتصادی است؛ امری که در فضای ادبیات علمی اقتصاد کمتر بدان پرداخته می‌شود؛ چون فرض بنیادین در علم اقتصاد، آزادی تجارت و داد و ستد است. در پژوهش حاضر که در زمره تحقیقات کاربردی قرار می‌گیرد و از روش‌های آمیختة اکتشافی - مدل ایجاد گونه شناسی- به‌عنوان راهبرد پژوهشی استفاده می‌کند، ابتدا به تبیین مفهوم کسب‌وکارهای نوپا و نقش این کسب‌وکارها در اقتصاد دفاعی پرداخته‌شده است، سپس با توجه به بیانات مقام معظم رهبری و ادبیات موجود مفهوم اقتصاد مقاومتی و دفاع اقتصادی و مؤلفه‌های آن‌ها شرح داده‌ شده است. سپس به بررسی نقش کسب‌وکارهای نوپا در اقتصاد مقاومتی و دفاع اقتصادی پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role for Start-ups in a Resistive Economy the Economy of Defense

نویسندگان [English]

  • mohammad reza ranjbar fallah 1
  • hamidreza fatahi 2
1 Assistant Prof, Faculty of Economics, Payame Noor University, Tehran, Iran.
2 Assistant Prof, Faculty of Economics, Payame Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The recent rise in economic confrontations globally, including that of some Western powers with the Islamic Republic of Iran, has heightened beyond conventional norms and transformed into a full-scale economic war. In such circumstances, one has to go beyond the conventional wisdom of the mainstream economic literature based on assumptions of global free-trade and commerce for a realistic analysis of the current state of affairs. In line with the literature in applied research, the methodology of this paper follows exploratory mixed methods design, specifically utilizing modeling typology, to first arrive at a definition of the concept of start-ups, thus subsequently, the paper turns towards analyzing the role of these businesses in a defensive economy. Finally, following cues from the statements of the Supreme Leader and the existing literature, the paper attempts to describe the concepts of ‘resistance economics’ and ‘economic defense’.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Start-ups
  • endogenous economies
  • resistance economics
  • economic defense