فصلنامه اقتصاد دفاع از سال 1395 فعالیت خود را آغاز نموده و انتشار این فصلنامه به استناد مجوز شماره 83524 معاونت امور مطبوعاتی و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ثبت رسیده است.


  این نشریه حاصل فعالیت مشترک انجمن علمی اقتصاد دفاع ایران و دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی است.


فصلنامه اقتصاد دفاع یک نشریه با دسترسی آزاد به مقالات است و دانلود مقاله از سایت فصلنامه رایگان می باشد.


 این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.


نویسندگان محترم جهت مشابهت‌یابی از سامانه سمیم‌نور که در ذیل معرفی گردیده برای ارسال گزارش مشابهت‌یابی به فصلنامه استفاده نمایند. 

 


 

شماره جاری: دوره 7، شماره 23، خرداد 1401، صفحه 9-141 

بررسی سرایت پذیری بحران در نظام بانکی با رویکرد DCC و BEKK

صفحه 81-100

موسی حسین زاده بیزکی؛ غلامرضا زمردیان؛ حسین جهانگیرنیا؛ رضا غلامی جمکرانی


تبیین اقتصاد مقاومتی با بهره گیری از الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

صفحه 101-117

حسین احمدزاده شهرودی؛ هادی جمشیدیان؛ محمد شاه محمدی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی مدیر اجرایی
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی

بانک ها و نمایه نامه ها