فصلنامه اقتصاد دفاع و توسعه پایدار  از سال 1395 فعالیت خود را آغاز نموده و  بر اساس نظام ارزشیابی کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1401 موفق به کسب رتبه "ب" علمی گردیده است.  سایر اطلاعات این نشریه به شرح زیر می‌باشد:

 • حوزه  تخصصیاقتصاد
 • توالی انتشار: فصلی
 • زبان: دو زبانه فارسی (چکیده و منابع مقالات انگلیسی)
 • متوسط زمان داوری مقالات:  20 روز
 • بازه زمانی بررسی اولیه: 5 روز
 • هزینه بررسی و پذیرش مقالهرایگان
 • نوع داوریداوری بسته (دو سو ناشناس) و 2 داور
 • فرمتچاپی و الکترونیکی
 • نوبت‌های چاپ: فصلنامه
 • کشور محل انتشارایران
 • ناشر مرکز انتشارات راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی
 •  این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

  این نشریه حاصل فعالیت مشترک انجمن علمی اقتصاد دفاع ایران و دانشگاه عالی دفاع ملی است.


فصلنامه اقتصاد دفاع و توسعه پایدار یک نشریه با دسترسی آزاد به مقالات است و دانلود مقاله از سایت فصلنامه رایگان می باشد.


نویسندگان محترم جهت مشابهت‌یابی از سامانه سمیم‌نور که در ذیل معرفی گردیده برای ارسال گزارش مشابهت‌یابی به فصلنامه استفاده نمایند. 


 

شماره جاری: دوره 8، شماره 29، آذر 1402، صفحه 9-180 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی مدیر اجرایی
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها