درباره نشریه

فصلنامه اقتصاد دفاع برابر مجوز صادره از سوی معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره 83524 و از تاریخ مهر 1398 منتشر می گردد.

پیوند اقتصاد با  دفاع در  حوزه علم و البته در عرصه سیاست­ گذاری و الگو سازی پیامدها و الزاماتی برای این دو امر به همراه دارد. علم نافع نمی­ تواند به تحولات بی ­توجه باشد، پس در پی در هم تنیدگی بیشتر امور واقعی شاهد پیوند رشته­ های علمی و تولد علوم بین رشته­ ای می گردد که «اقتصاد دفاع» نیز در شمار همین علوم بین رشته­ ای است.

برای شناخت بهتر کارکرد اقتصاد دفاع به عنوان یک نظم علمی، توجه به تعریف و ماهیت علم اقتصاد سودمند است. دادلی سیرز از اقتصاددانان برجسته می­ گوید، «اقتصاد» درباره اقتصادها است. این تعریف تلاش دارد که علم اقتصاد را با موضوع آن تعریف کند. بدین ترتیب می ­توان گفت که «اقتصاد دفاع» درباره «دفاع» است یا روشن­ تر بگوییم، موضوع این شاخه اقتصاد، دفاع است. کما اینکه موضوع «اقتصاد محیط زیست»، «محیط زیست» است. از طرفی ماهیت علم اقتصاد حداکثر کردن نتیجه و به بیانی تخصیص بهینه منابع برای تأمین هدف است. پس ماهیت اقتصاد دفاع، حداکثر کردن نتیجه و یا تخصیص بهینه منابع برای تأمین هدف دفاع است. تعیین تابع هدف دفاع اگرچه فراتر از کارکرد اقتصاد دفاع و قابلیت­ های آن است؛ لیکن اقتصاد دفاع، نظم نافعی به منظور تخصیص بهینه منابع محدود برای تأمین حداکثری تابع هدف دفاع خواهد بود. اقتصاد دفاع جای آرمان­ها، ارزش­ها و هنجارهای دفاعی را نمی گیرد، اقتصاددان دفاع، جای مقام دفاعی نمی ­نشیند، بلکه برای استفاده بهینه منابع، با رویکرد حداکثر کردن نتیجه کمک می کند.

با بیان بالا، گسترش دانش اقتصاد دفاع نزد مقامات و فرماندهان عالی رتبه دفاعی امری لازم تشخیص داده شده است و وقایعی چون افزایش تهاجمات تحریمی و جنگ اقتصادی و همین­ طور ابلاغ سیاست­ های کلی اقتصاد مقاومتی بر ضرورت آن افزوده است. انتشار فصلنامه «اقتصاد دفاع» بر اساس همین تشخیص و ضرورت انجام پذیرفته است و امید آن است که با مشارکت متخصصان و پژوهشگران اقتصاد، دفاع و حوزه­ های مرتبط قوام و گسترش یابد.

در این نشریه ما به بررسی اقتصاد، دفاع، صلح، خلع سلاح، تروریسم، نهضت آزادی بخش، بسیج امکانات و کلیه موضوعات مربوط به ناآرامی های امنیتی و دفاعی می پردازیم؛ بنابراین گستره مقالات تألیفی مرتبط توسط پژوهشگران، اساتید و فعالان داخلی و خارجی در این عرصه قابل پذیرش خواهند بود.

 نوع دسترسی به مقالات فصلنامه اقتصاد دفاع به‌صورت «باز» می‌باشد.

 

 

خط مشی حق چاپ:Copyright Policy

تحت مجوز دسترسی آزاد نویسندگان، مالکیت حق چاپ را برای محتوای خود حفظ می‌کنند، اما به هر کسی اجازه می‌دهند محتوای خود را بارگیری، استفادۀ مجدد، چاپ مجدد، اصلاح، توزیع و / یا کپی کند، به‌شرط این‌که نویسندگان اصلی و منبع به درستی ذکر شده باشند.

این نشریه تحت مجوزAttribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) است.یعنی شما اجازه دارید که اشتراک‌گذاری مطالب را در هر رسانه یا قالبی کپی و دوباره توزیع کنید و برای هر هدفی  بجز اهداف تجاری، محتوا را مجدداً ترکیب کنید، تغییر دهید و بر اساس آن بنوسید.