درباره نشریه

درباره نشریه:

فصلنامه اقتصاد دفاع و توسعه پایدار متعلق به انجمن علمی اقتصاد دفاع ایران بوده و  از سال 1395 فعالیت خود را آغاز نموده است. فصلنامه اقتصاد دفاع و توسعه پایدار  بر اساس آیین‌نامه نشریات علمی مصوب 1398/02/02 در ارزیابی سال 1401، موفق به کسب رتبه «ب» شده است.

اقتصاد دفاع دانشی میان رشته ای و چند تخصصی است که با توجه به تعریف ماهیت علم اقتصاد، به دنبال تخصیص بهینه منابع محدود دفاع به نیازهای دفاع است و در واقع اقتصاد دفاع، تلاش برای حداکثر ساختن نتیجه امور دفاعی با به خدمت گرفتن قواعد، مدل­ها و تکنیک­های علم اقتصاد است. از طرفی در اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد که مجموعه‌ای از ۱۷ هدف جهانی به هم پیوسته است، جهان به دنبال دستیابی به آینده بهتر و پایدارتر برای همه مردم، از طریق پایان دادن به فقر، حفاظت از کره زمین و تضمین صلح و رفاه می باشد که این موضوع در نشریه به عنوان یک رویکرد اساسی پیگیری می گردد. با توجه به آنچه بیان شد محور اصلی نشریه بررسی ابعاد اقتصادی فعالیت های دفاعی با رویکرد توسعه پایدار می باشد، لذا مقالات علمی در حوزه اقتصاد دفاع و توسعه پایدار در اولویت چاپ در نشریه قرار دارند.

 

خط مشی حق چاپ:Copyright Policy

تحت مجوز دسترسی آزاد نویسندگان، مالکیت حق چاپ را برای محتوای خود حفظ می‌کنند، اما به هر کسی اجازه می‌دهند محتوای خود را بارگیری، استفادۀ مجدد، چاپ مجدد، اصلاح، توزیع و / یا کپی کند، به‌شرط این‌که نویسندگان اصلی و منبع به درستی ذکر شده باشند.

این نشریه تحت مجوزAttribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) است. یعنی شما اجازه دارید که اشتراک‌گذاری مطالب را در هر رسانه یا قالبی کپی و دوباره توزیع کنید و برای هر هدفی  بجز اهداف تجاری، محتوا را مجدداً ترکیب کنید، تغییر دهید و بر اساس آن بنوسید.

 

 نوع دسترسی به مقالات فصلنامه اقتصاد دفاع و توسعه پایدار به‌صورت «باز» می‌باشد.