تبیین اقتصاد مقاومتی با بهره گیری از الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر، مازندران، ایران.

2 استادیار، گروه امنیت ملی، دانشکده امنیت ملی، دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت راهبردی فرهنگی، دانشکده مدیریت راهبردی، دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، تهران، ایران.

چکیده

پیشرفت در همه عرصه ها به خصوص زمینه اقتصادی، به عنوان یک هدف والا مورد توجه همه جوامع بوده است و هر ملت، براساس مبانی فکری خود، الگوی پیشرفت خاصی را ارائه داده است. پیشرفت برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایرانی نیز دغدغه بزرگی محسوب می شود و از آنجایی که ماهیت حکومت براساس مردم سالاری دینی بوده، لذا این نیاز در کشور احساس شد که الگوی پیشرفت کشور تبیین شود. ازطرفی در راستای دست یابی به اهداف اقتصادی مدون در برنامه ششم توسعه و با توجه به تحریم های ظالمانه غرب، مقام معظم رهبری با دوراندیشی و آینده نگری، سند جامع اقتصاد مقاومتی را ارائه کردند. این مقاله به دنبال این است که با تعریف دقیق از اقتصاد مقاومتی و الگوی اسلام ایرانی پیشرفت به تبیین آن بپردازد. درواقع در ابتدا مفهوم اقتصاد مقاومتی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مورد بررسی قرار گرفت و سپس با بهره گیری از نظرات نخبگان این حوزه و با بهره گیری از روش نظریه پردازی داده بنیاد، به تببین نقش و جایگاه اقتصاد مقاومتی در پیشبرد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پرداخته شد. یافته های پژوهش نشان می دهد، در صورت استفاده از مبانی و مفاهیم الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در برنامه ریزی های کشور، شاهد حرکت رو به جلو  خواهیم بود به بیان دیگر تمامی ارزش ها و مؤلفه هایی که لازمه رشد و پیشرفت یک ملت در تمامی ابعاد نظیر توسعه اقتصادی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دیده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Demonstrating Resistance Economy using the Iranian Islamic model of Progress

نویسندگان [English]

  • Hossein Ahmaadzadeh Shahroudi 1
  • Hadi Jamshidian 2
  • Mohammad Shahmohammadi 3
1 M.A. in Public Administration, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Ghaemshahr Branch, Mazandaran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of National Security, Faculty of National Security, Supreme National Defense University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Cultural Strategic Management, Faculty of Strategic Management, Supreme National Defense University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Economic progress has long been considered a main goal by all societies, and each nation based on its own intellectual trajectory has developed its own a specific model of progress. The same holds for the Islamic Republic of Iran, which as a theocracy has felt the need realize its own model of progress in the country. On the other hand, to achieve the economic goals set out in the Sixth Development Plan amidst the disruptive sanctions of the West, the leadership of the country has devised a comprehensive plan for realizing a resistive economy. This article seeks to elucidate this plan through presenting a precise definition of a resistive economy and the model of Iranian Islamic progress. First, the concept of resistance economics and the Iranian Islamic model of progress were studied, and thereafter, by drawing on the views of the experts in this field and based on data centered theorizing methods, the potential role of resistance economics in advancing the Iranian Islamic model of progress was explicated. Findings indicate that implementing the principles and concepts of the Iranian Islamic model of progress will ensure of a path towards progress that inheres all the necessary values and components for the development of the country in all dimensions, including economic development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranian Islamic model of progress
  • resistance economy
  • Data Foundation Theory