مفهوم اقتصاد دفاع و برخی ویژگی‌های متمایز آن

دوره 1، شماره 1، آذر 1395، صفحه 1-40

حسین درّی نوگورانی


سرریز فناوری، ارزش‌افزوده و اقتصاد مقاومتی در ایران: الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه

دوره 3، شماره 8، شهریور 1397، صفحه 9-34

حمزه شیخیانی؛ علی حسین صمدی؛ ابراهیم هادیان؛ پرویز رستم زاده


مدل به‌کارگیری صکوک در تأمین مالی صنایع دفاعی

دوره 3، شماره 10، اسفند 1397، صفحه 9-22

اصغر ابوالحسنی هستیانی؛ محمدصابر شاهنوش فروشانی


شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر بودجه دفاعی: رویکرد اقتصاد سیاسی دفاع

دوره 4، شماره 11، خرداد 1398، صفحه 9-41

یاور دشتبانی؛ مهرداد ابراهیمی


نقش عوامل اقتصادی و سیاسی در تجارت تسلیحات (شواهدی برای کشورهای درحال ‎توسعه و توسعه‏ یافته)

دوره 4، شماره 12، شهریور 1398، صفحه 9-26

میلاد شهرازی؛ یاور دشت‌بانی؛ مسعود باغستانی میبدی


بررسی اثرات شوک‌های ناشی از تهدیدات و تحریم‌های اقتصادی بر هزینه نظامی کشور

دوره 6، شماره 19، خرداد 1400، صفحه 9-41

داوود نصرآبادی؛ یعقوب فاطمی زردان


بهینه یابی هزینه‌های دفاعی در جمهوری اسلامی ایران و کشورهای منتخب: رهیافت Armey Curve

دوره 2، شماره 3، خرداد 1396، صفحه 11-26

شهاب‌الدین فولادی مقدم؛ سهیل فتاحی؛ میرحسن قوامی


هزینه‌های نظامی و رشد اقتصادی: مقایسه تطبیقی کشورهای واردکننده و صادرکننده سلاح

دوره 4، شماره 12، شهریور 1398، صفحه 27-45

ابوالقاسم گلخندان؛ صاحبه محمدیان منصور


ارتباط نوآوری و بهره‌وری اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی فعال در بخش دفاعی

دوره 2، شماره 5، آذر 1396، صفحه 39-58

مجید عبدی؛ علی‌محمد علی‌محمدی؛ ناصر رضایی؛ مهدی ادیبیان