الگوی مطلوب تأمین مالی نیروهای مسلح در ایران: کاربرد روش‌ تصمیم‌گیری چندمعیاره بر اساس تجربه کشورهای منتخب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری اقتصاد دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

2 دانش آموخته دکتری اقتصاد مالی سنجی دانشگاه ارومیه

چکیده

بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده نیروهای مسلح سهم قابل ملاحظه­ای از منابع بودجه را به خود اختصاص داده است. افزایش سطح هزینه­های نیروهای مسلح با توجه به شرایط و موقعیت راهبردی ایران در منطقه خاورمیانه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. از این رو، باید منابع تخصیص یافته به بخش مخارج نظامی و دفاعی به شکل صحیح و علمی مدیریت شود و برای تأمین مالی مخارج نظامی و نیروهای مسلح بایستی الگویی طراحی شود تا وابستگی بخش نظامی و نیروهای مسلح به بودجه عمومی سالیانه به حداقل برسد.
این مطالعه با بهره­گیری از تجارب سایر کشورها و همچنین استفاده از نظر خبرگان و کارشناسان، الگوهای تأمین مالی بهینه و مناسب برای ایران را با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره و تکنیک دلفی، استخراج و اعتبارسنجی کرده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد به طور کلی سه رویکرد دولت‌محور، رویکردهای مبتنی بر مشارکت عمومی – خصوصی و رویکرد مبتنی بر برون‌سپاری و خصوصی‌سازی برای تأمین مالی نیروهای مسلح وجود دارد. مطابق نتایج، مشارکت در توسعه و بهسازی، مولدسازی و مشارکت در بهره‌برداری از امکانات و دارایی‌های نظامی، برون‌سپاری پروژه‌های ساخت‌وساز، تغییر کاربری دارایی‌ها و امکانات و ایجاد توانایی جدید در امکانات و دارایی‌ها، تأسیس صندوق مالی حمایت از نیروهای مسلح، قرارداد مشارکت بین‌المللی در تولید تجهیزات نظامی و افتتاح حساب ویژه ارزی برای تأمین مالی واردات تسلیحات نظامی مطلوب‌ترین روش‌های تأمین مالی نیروهای مسلح است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimal Model of Armed Forces Financing in Iran: An Application of Multi-criteria Decision Making Methods Based on the Experience of Selected Countries

نویسندگان [English]

  • Yavar Dashtbani 1
  • Ahmad Mollabahrami 2
1 Ph.D. in Economics, Islamic Azad University
2 Ph.D in Financial Econometrics, Urmia University
چکیده [English]

Iran’s Armed Forces has a significant share of the budget resources. Due to Iran's strategic situation in the Middle East region increasing the level of armed forces expenditures is inevitable. Therefore the resources allocated to the military and defense sector must be properly managed and a model must be devised to finance military expenditures in order to minimize the dependence of the military and armed forces on the annual public budget. Using the experiences of other countries and comparative comparisons of these countries, as well as the views of experts this study aims to develop the optimal and appropriate financing models for Iran and validate them using multi-criteria decision making and Delphi techniques. Results show that there are generally three state-based, public-private partnership and outsourcing and privatization approaches to financing the armed forces. According to the results, participation in the development and improvement in the utilization of military facilities and assets, outsourcing of construction projects, changing the application of assets and facilities and creating new capabilities in facilities, establishing an “armed forces financing fund”, developing international partnership contracts in producing military equipment and the opening of a foreign exchange account to finance the import of military weapons are the most favorable methods of financing the armed forces.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Armed Forces Financing
  • Optimal Financing Model
  • Multi-criteria Decision Making
  • Countries Experience