برآورد توابع واردات و صادرات تسلیحات (مطالعه‌ای برای کشورهای منتخب شامل ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای اقتصاد، مدرس مؤسسه آموزش عالی حکیم جرجانی گرگان

چکیده

کشورها تمایل دارند تا از استقلال خود در برابر تهدیدهای خارجی دفاع نمایند. این امر باعث می‎شود که بسیاری از آن‌ها بخش مهمی از هزینه‌های نظامی خود را به سمت تولید و صادرات و یا واردات تسلیحات سوق دهند. در این راستا، در تحقیق حاضر، در قالب توابع واردات و صادرات تسلیحات، عوامل مؤثر بر آن‌ها بر اساس اطلاعات 25 کشور منتخب شامل ایران طی دوره 2015-1992 بررسی‌شده است. در این چارچوب، ابتدا متغیرهای اثرگذار بر واردات و صادرات تسلیحات تعیین و توابع واردات و صادرات تسلیحات تشکیل گردیده است. سپس، با استفاده از روش‌های اقتصادسنجی مبتنی بر داده‎های ترکیبی برای هریک از الگوها، این توابع برآورد و نقش هرکدام از عوامل مؤثر ارزیابی‌شده است. نتایج حاکی از وجود یک رابطه غیرخطی بین تولید داخلی با واردات تسلیحات است، به‌طوری‌که ابتدا با رشد تولید تمایل به واردات افزایش می‏یابد، اما پس از مدتی، با توسعه صنعت داخلی واردات کاهش پیدا می‎کند. به‌علاوه، قیمت تسلیحات وارداتی و تعداد کارکنان نیروهای مسلح اثر منفی و مخارج نظامی اثر مثبت بر واردات تسلیحات داشته‌اند. همچنین، برآورد تابع صادرات تسلیحات نشان‌دهنده اثر منفی قیمت صادرات تسلیحاتی و اثر مستقیم مخارج نظامی، تولید داخلی و تعداد کارکنان نیروهای مسلح بر صادرات تسلیحات بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimating Weaponry Import and Export Function (A Study for Selected Countries Including Iran)

نویسنده [English]

  • Milad Shahrazi
PHD in Economics
چکیده [English]

Countries tend to defend their dependence against foreign threats and allocate parts of their military expenditures to production, exports and imports of weaponry. In this paper we investigate Weaponry Import and Export Function and effective factors of it for 25 countries including Iran during 1992 to 2015. We first determine effective factors on weaponry Import and Export Function. Then we estimated the coefficients of these functions using regression analysis methods. Results show a nonlinear relation between domestic product and weaponry imports, in which with an increase in domestic product the propensity to import increases at first, but decreases with further production increase. Besides, importing weaponry prices and the number of military staff have negative effect on weaponry imports. Estimation of weaponry export function shows the negative effect of exporting weaponry prices and positive effect of military expenditures, domestic products and number of military staff on weaponry exports.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Defense Economics
  • Weaponry Imports
  • Weaponry Exports
  • Military expenditures