انرژی‌های نو و نقش آن در ارتقای امنیت ملی و ارائه راهکارهای مناسب برای جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

2 کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

انرژی­های نو در جهان امروز مورد توجه بسیاری از کشورهای پیشرفته به عنوان جایگزینی برای انرژی­های فسیلی قرار گرفته است. انتظار اتمام منابع انرژی­های فسیلی و آلودگی ناشی از استفاده از این نوع انرژی­ها دو دلیل عمده تقویت جایگاه انرژی­های نو در بخش انرژی کشورهای جهان می­باشد. کشور ایران نیز به جهت کاهش وابستگی خود به منابع انرژی فسیلی و کاهش آلودگی­های ناشی از مصرف آن­ها به سمت استفاده از این انرژی­ها روی آورده است هرچند فضای ارتقای استفاده از انرژی­های نو همچنان قابل گسترش است. در این مطالعه به دلیل اهمیت روز افزون انرژی­های نو تلاش شده است تا اثر آن در بعد تازه­ای از کشور مورد بررسی قرار گیرد. تأثیر مصرف انرژی­های نو بر امنیت ملی ایران موضوع این مقاله می­باشد. بدین منظور با تقسیم امنیت ملی به چهار بعد اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و انرژی اثر مصرف انرژی­های نو بر هر یک از این ابعاد امنیت ملی با استفاده از روش خود رگرسیون برداری مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می­داد که مصرف بیشتر انرژی­های نو موجب ارتقای هر چهار بعد امنیت ملی شده و در نتیجه موجب بهبود امنیت ملی ایران می­شود.

کلیدواژه‌ها