انرژی‌های نو و نقش آن در ارتقای امنیت ملی و ارائه راهکارهای مناسب برای جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

2 کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

انرژی­های نو در جهان امروز مورد توجه بسیاری از کشورهای پیشرفته به عنوان جایگزینی برای انرژی­های فسیلی قرار گرفته است. انتظار اتمام منابع انرژی­های فسیلی و آلودگی ناشی از استفاده از این نوع انرژی­ها دو دلیل عمده تقویت جایگاه انرژی­های نو در بخش انرژی کشورهای جهان می­باشد. کشور ایران نیز به جهت کاهش وابستگی خود به منابع انرژی فسیلی و کاهش آلودگی­های ناشی از مصرف آن­ها به سمت استفاده از این انرژی­ها روی آورده است هرچند فضای ارتقای استفاده از انرژی­های نو همچنان قابل گسترش است. در این مطالعه به دلیل اهمیت روز افزون انرژی­های نو تلاش شده است تا اثر آن در بعد تازه­ای از کشور مورد بررسی قرار گیرد. تأثیر مصرف انرژی­های نو بر امنیت ملی ایران موضوع این مقاله می­باشد. بدین منظور با تقسیم امنیت ملی به چهار بعد اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و انرژی اثر مصرف انرژی­های نو بر هر یک از این ابعاد امنیت ملی با استفاده از روش خود رگرسیون برداری مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می­داد که مصرف بیشتر انرژی­های نو موجب ارتقای هر چهار بعد امنیت ملی شده و در نتیجه موجب بهبود امنیت ملی ایران می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Renewable Energy and Its Role in Reinforcing National Security and Providing Applicable Solutions for Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Homayoun Ranjbar 1
  • Mohsen Khodaparast 2
1 Associate Professor, Department of Economics, Islamic Azad University, Isfahan Branch
2 M.A. Energy Economics, Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

Today in many developed countries, renewable energies has been considered as an alternative for fossil energies. Expecting to run out of fossil energy resources and the pollution resulting from using them are the two main reasons that many countries are focusing more and more on renewable energy resources. In an attempt to reduce its dependency on fossil energy sources and the pollution caused from it, Iran is also turning its focus toward alternative resources and there is still much room for improvement in this area. This study aims to investigate the impact of using renewable energy resources through a different aspect in the country. The impact of using renewable energies on the national security of Iran is the subject of this article. In order to investigate that, national security is divided into four dimensions including economic, social, environmental and energy.The impact of using renewable energies has been examined on each of these dimensions using vector autoregression method. The result shows that using more renewable energy resources amplifies each of these four dimensions, hence amplifying the national security of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • national security
  • Renewable Energies
  • Economic Security
  • social security
  • Vector Autoregression