ارزیابی تعادل مالی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و راهکارهایی برای استحکام‌بخشی آن در جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی (sh.hosseini@atu.ac.ir

2 عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی (bagheradabi@gmail.com)

چکیده

هدف اصلی این تحقیق ارزیابی تعادل مالی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و راهکارهایی جهت بهبود پایداری مالی آن بوده است. در این ارتباط بر اساس اساسنامه صندوق، مصارف مالی صندوق عمدتاً به صورت حقوق و مزایای مستمری‌بگیران و منابع آن شامل کسور بازنشستگی 5/22 درصدی (سهم 5/13 درصدی دولت و 9 درصدی شاغلین) و درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری استخراج شده است. با استفاده از روش‌های توصیفی و آماری و به کمک اطلاعات صورت‌های مالی صندوق بازنشستگی ن.م، برآورد میزان کسری مالی صندوق (مابه‌التفاوت مصارف و منابع مالی صندوق) نشان می‌دهد در وضعیت کنونی، منابع موجود صندوق بازنشستگی ن.م با در نظر گرفتن کسور بازنشستگی بدون کمک دولت، تنها قادر به تأمین 25 درصد از مصارف خود خواهد بود و عملاً 75 درصد از حقوق و مزایای بازنشستگان و مستمری‌بگیران از محل بودجه دولت تأمین می‌شود. همچنین برآوردها حاکی از آن است که در 10 سال آتی (پایان سال 1406) منابع صندوق توانایی تأمین حدود 20 درصد از مصارف را خواهد داشت و وابستگی آن به بودجه دولت به حدود 80 درصد خواهد رسید. یکی از راهکارهای بهبود پایداری مالی صندوق، انتقال دارایی‌ها توسط دولت به صندوق و تأمین تمام یا بخشی از تعهدات از طریق درآمدهای سرمایه‌گذاری‌ است. در این مطالعه با استفاده از روش سناریونویسی، دارایی مورد نیاز برای تأمین یک سوم، دو سوم و یا کل مصارف صندوق برآورد شده است. نتایج نشان می‌دهد چنانچه هدف صندوق، تأمین مالی یک سوم از مصارف در پایان سال 1406 باشد و با فرض اینکه نرخ بازدهی معادل متوسط نرخ رشد اقتصادی بلندمدت (7/5 درصد) در نظر گرفته شود، لازم است دارایی به ارزش 1725 هزار میلیارد ریال در زمان فعلی به صندوق اعطا گردد. چنانچه هدف تأمین دوسوم و یا کل کسری صندوق بازنشستگی ن.م. باشد، به ترتیب دارایی‌هایی به ارزش 3514 و 5240 هزار میلیارد ریال موردنیاز خواهد بود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of financial equilibrium for Islamic Republic of Iran’s military pension fund and providing solutions for it’s stability

نویسندگان [English]

  • Seyyed Shamseddin Hosseini 1
  • Mohammad Bagher Adabi Firouzjaee 2
1 Assistant Professor at Faculty of Economics, Allameh Tabatabei University, (s.hosseini@atu.ac.ir)
2 Faculty member of the Institute of Business Studies and Research, (bagheradabi@gmail.com)
چکیده [English]

The main objective of this study is to evaluate Islamic Republic of Iran’s military Pension Fund financial equilibrium and to present solutions for improving its financial sustainability. In this regard, financial expenditure of this fund is defined as Pensioners’ salaries while its financial resource includes retirement deduction (22.5 percent of the salary of employees) and investment income. At the first step, financial deficit of the fund (the difference between expenditures and resources of this fund) is estimated, using descriptive and statistical methods. The results show that in the current situation, the existing resources of the military Pension Fund will only be able to cover 25% of its expenditures without government assistance. In other words, 75% of retirement benefits are provided from the state budget. Also it is estimated that in the next 10 years (at the end of the year 1406 Hijri Shamsi), the resources of the fund will be able to provide 20 Percent of retirement benefits. One of the ways to improve the financial sustainability of this fund is to grow assets of this pension fund so that investment income provides all or a greaeter share of retirement benefits. The resources needed to finance one-third, two-thirds or all of the fund's expenditures is estimated using scenario method. For example, if the fund's purpose is to finance one third of its expenditures at the end of 1406, assuming that the return rate is equivalent to the average long-term economic growth rate (5.7%), 172.5 trillion Tomans of asset is required. While, to finance two-thirds or all of the fund's expenditures, 351.4 and 524 trillion Tomans of asset are required respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Military Pension Fund
  • financial equilibrium
  • scenario method
  • parametric reforms
  • systematic reforms