کلیدواژه‌ها = تحریم
بررسی اثر تحریم ها بر محیط کسب و کار جمهوری اسلامی ایران و ارائه راهکارهای کاهش تأثیر آن

دوره 6، شماره 21، آذر 1400، صفحه 37-60

سعید لاریجانی؛ محمدعلی مطلبی کربکندی؛ رضا بحرینی


ارائه الگوی دیپلماسی نفتی ایران به منظور کاهش آسیب پذیری از تحریم های نفتی

دوره 6، شماره 21، آذر 1400، صفحه 61-87

علیرضا ناصرپور؛ محمد فضل اله تبار


دیپلماسی دفاع اقتصادی ج.ا.ایران برای مقابله و کاهش اثرات تحریم‌های اقتصادی

دوره 6، شماره 20، شهریور 1400، صفحه 47-69

سید شمس الدین حسینی؛ حسین احمدی


بررسی اثرات شوک‌های ناشی از تهدیدات و تحریم‌های اقتصادی بر هزینه نظامی کشور

دوره 6، شماره 19، خرداد 1400، صفحه 9-41

داوود نصرآبادی؛ یعقوب فاطمی زردان