بررسی و اولویت‌بندی چالش‌های اقتصادی پس از تحریم در حوزه بانکداری با رویکرد ترکیبی پرموتاسیون و الگوریتم ژنتیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه پیام نور تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد پیام نور تهران

چکیده

مجموعه اقداماتی که از سوی قدرت‌های جهان در جهت مجازات کشورها یا وادار کردن آن‌ها به انجام یا عدم انجام عملی وفق نظر آنان (کشورهای قدرت طلب) بکار گرفته می‌شود، تحریم نامیده می‌شود. کشور ایران 40 سال است که هدف سخت‌ترین این تحریم بوده و هست. در این مقاله، هدف محقق بررسی و شناسایی چالش‌های اقتصادی پس از ایجاد تحریم‌های ظالمانه در حوزه بانکداری است.
برای این منظور پس از بررسی مبانی نظری و مصاحبه با برخی خبرگان این صنعت، 13 چالش اصلی شناسایی و پرسشنامه محقق ساخته تدوین شد. 10 تن از فعالان، مدیران و کارشناسان مجرب در حوزه صنعت بانکداری به سؤالات محقق پاسخ دادند. جهت اولویت‌بندی شاخص‌ها از رویکرد ترکیبی پرموتاسیون و الگوریتم ژنتیک با کد نویسی در نرم‌افزار متلب 17 استفاده شده است. تعداد تکرارها 1000 بار، نرخ جمعیت 5000 و نرخ تقاطع 3% مدنظر محقق بوده است.
 نتایج تحقیق نشان داد که به ترتیب، عدم شفافیت اطلاعاتی در حوزه‌های تجاری، پولی و ارزی، عدم تجربه زیاد نظام بانکی کشور در حوزه ابزارهای جدید پولی و مالی و تسلط سیاستهای مالی دولت بر سیاست های پولی از جمله مهمترین چالش‌های صنعت بانکداری پس از تحریم هاست. در پایان پیشنهاد‌هایی ارائه‌شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation and Prioritization of Post-Sanctions Economic Challenges in the Banking Sector Using a Combined Permutation and Genetic Algorithm

نویسندگان [English]

  • Soheila Kousha 1
  • Seyyedeh Marieh Tabatabaei Nasab 2
1 Assistant Professor at Payam-e-Nour University
2 M.A. Student at Payam-e-Nour University
چکیده [English]

The set of measures taken by world powers to punish or compel countries to do or not to do what they want is called sanctions. For the past 40 years Iran has been the target of toughest sanctions. The purpose of this article is to examine and identify the economic challenges after the imposition of cruel sanctions in banking sector. For this purpose, after reviewing the theoretical basics and interviewing some industry experts, 13 main challenges were identified and a researcher-made questionnaire was developed. Ten experienced banking executives, managers and experts answered the researcher's questions and prioritized the indicators using the combined Permutation and Genetic Algorithm coding approach in MATLAB 17 software. The number of replications, population rate and intersection rate were respectively 1000, 5000 and 3%.
The results show that the lack of information transparency in commercial, monetary and currency areas, lack of experience of the banking system in the field of new monetary and financial instruments, and the dominance of government fiscal policies over its monetary policy are among the most important challenges of the banking industry after sanctions. At the end some suggestions were provided.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sanctions
  • Banking Industry
  • Challenge
  • Permutation
  • Genetic Algorithm