دیپلماسی دفاع اقتصادی ج.ا.ایران برای مقابله و کاهش اثرات تحریم‌های اقتصادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه اقتصاد بازرگانی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه، علامه طباطبائی (ره)، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، تهران، ایران.

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، تدوین سیاست‌های دیپلماسی دفاع اقتصادی ج.ا.ایران در حوزه‌های پولی و مالی، تجاری، انرژی، روابط دیپلماتیک و دفاعی-امنیتی برای مقابله و یا کاهش اثرات تحریم‌ها و ارتقای قدرت اقتصادی و امنیتی ایران می‌باشد. در این راستا با استفاده از ابزار مصاحبه به روش دلفی، داده های اولیه در پنج حوزه یاد شده احصاء گردید. با استفاده از داده های حاصل از مصاحبه، پرسشنامه­ای تنظیم و جهت اعتبارسنجی و رتبه بندی، توسط 132 نفر از اعضای هیئت‌علمی دانشگاه­ها، کارشناسان خبره و پژوهشگران در حوزه­های اقتصادی، سیاسی و دفاعی- امنیتی تکمیل گردید. تعداد سیاست های مورد تایید در هر یک از حوزه های پولی و مالی، تجاری، انرژی، روابط دیپلماتیک و دفاعی-امنیتی 13، 9، 4، 8 و 10 مورد می باشد. مهمترین آن ها در هریک از حوزه ها به ترتیب عبارت است از: «ایجاد پیمان­های پولی دوجانبه با کشورهای مشترک المنافع»، «ایجاد تنوع و پرهیز از محدودیت در کالاها و خدمات، کشورهای هدف و فعالان اقتصادی داخلی» «پیش رفتن به سوی شناسایی شرکت های توانای که چندان مطرح و بزرگ نیستند به همراه کاهش وابستگی به یکسری از شرکت های بزرگ و محدود جهان»، «همکاری و هماهنگی بین بخش خصوصی، بنگاه های تجاری و بانکها با وزرات خارجه در جهت حضور در ملاقاتهای دیپلماتیک» و «تقویت مناسبات و همکاری های دفاعی، نظامی و فنی با همسایگان به صورت روابط دوجانبه در زمینه صنایع الکترونیکی، مخابراتی، اپتیکی و مسائل تحقیقاتی و فناورانه وابسته به آن و یا پروژه مشترک تولید یک محصول خاص و بازاریابی آن» می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

I.R. Iran’s economic defense diplomacy to counter and mitigate the effects of economic sanctions

نویسندگان [English]

  • Seyyed Shamseddin Hosseini 1
  • hossein Ahmadi 2
1 Associate Professor, Department of Business Economics, Faculty of Economics, University, Allameh Tabatabai, Tehran, Iran
2 M.A in Business Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The present paper attempts to present a codification of economic defense diplomacy policies of the Islamic Republic of Iran, in terms of; monetary and fiscal, trade, energy, diplomatic and military-security relations spheres; thereby taking a step towards countering or reducing the effects of sanctions and thus enhancing the economic strength and security of Iran. For this purpose, the modus operandi of this paper utilized the Delphi interviewing method to collect preliminary data for the above-mentioned five spheres. Thereafter, using the data gathered from interviews, a questionnaire was developed which was then completed by 132 university faculty members, experts and researchers in economic, political and military-security spheres. The number of policies of interest were 13, 9, 4, 8 and 10 adopted in each of monetary and fiscal, trade, energy, diplomatic and military-security categories, respectively. The most significant policies under each field were identified as follows: "developing bilateral monetary treaties with the allegiant countries"; "increasing diversity by avoiding restrictions on goods and services of select countries and/or domestic based entrepreneurs"; “Identifying high potential companies that have hitherto been unbale take a prominent share of the market; the reduction of the dependence on a limited number of large corporations"; "enhancing co-operation and co-ordination between the private and financial sector and the Ministry of Foreign Affairs with the view for having representatives of businesses and banks in diplomatic meetings", and lastly, "Strengthening bilateral defense, military and technological relations and cooperation with neighbors in fields such as electronics industry, telecommunications, optics, joint venture production and/or marketing for specific products".

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sanctions
  • Economic Warfare Diplomacy
  • Economic Defense Diplomacy