ارائه الگوی دیپلماسی نفتی ایران به منظور کاهش آسیب پذیری از تحریم های نفتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی(ره)، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد مهندسی سیستم‌های اقتصادی-اجتماعی، دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت، دانشگاه علوم و فنون مازندران، بابل، ایران.

چکیده

با توجه به وابستگی ایران به درآمدهای نفتی، همواره از تحریم نفتی به عنوان ابزاری برای تحت فشار قرار دادن ایران استفاده شده است. در این شرایط، اتخاذ دیپلماسی نفتی مناسب، لازمه دفاع در برابر این سلاح اقتصادی و کاهش اثرات تحریم‌های نفتی است؛ لذا در این پژوهش سعی می شود تا ملزومات دیپلماسی نفتی مناسب ایران شناسایی و رتبه بندی گردد. برای انجام این مهم، راهکارهای پیش روی دیپلماسی نفتی ایران با استفاده از بررسی ادبیات موضوع، ماتریس SWOT و تجربه‌ی ایران و کشورهای منتخب شناسایی و سپس با استفاده از نظر خبرگان و تحلیل سلسله مراتبی فازی رتبه بندی شده است. بر اساس نتایج این پژوهش، سه راهکار «تمرکز بر روی صادرات فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی»، «جذاب سازی قراردادهای نفتی» و «به کار بستن پیمان های پولی و حذف دلار از مبادلات»، به ترتیب به عنوان برترین گزینه‌های کاهش فشارهای ناشی از تحریم نفتی کشور شناسایی شده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a Model for Iran's Oil Diplomacy in Order to Reduce Vulnerability to Oil Sanctions

نویسندگان [English]

  • Alireza Naserpour 1
  • Mohammad Fazlollahtabar 2
1 Ph.D. in Financial management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.
2 M.A. in Socio-Economic Systems Engineering, Faculty of Industrial Engineering and Management, Mazandaran University of Science and Technology, Babol, Iran.
چکیده [English]

Given Iran's dependence on oil revenues, oil sanctions have always been used as an effective tool for exerting pressure on the Islamic Republic of Iran. Amidst such these circumstances, it is necessary to adapt appropriate means in terms of oil diplomacy to counteract this economic pressure and thus reduce the effects of oil sanctions. In line with this objective, this study attempts to identify and prioritize the requirements for adopting a suitable oil diplomacy for Iran. To achieve this purpose, this paper first presents a review of the current literature on the subject and uses the SWOT matrix to characterize the experience of Iran and selected countries, and subsequently, ranks the possible strategies for Iran by drawing on expert opinions and utilizing the FAHP method. Based on the results of this study, the three optimal strategies are, "Focusing on the export of petrochemical and petroleum products", "Making oil contracts attractive" and "Implementation of monetary agreements and removal of the US dollar from foreign exchange reserves", respectively. These strategies are believed to be the most effective options for reducing the pressures caused by oil sanctions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sanction
  • Oil Sanction
  • Oil Diplomacy
  • FAHP