مکانیزم اثرگذاری تحریم بر بازار ارز و اقتصاد ملی و راهکارهای حصول به اقتصاد مقاومتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه اقتصاد، تهران ایران.

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه اقتصاد، تهران، ایران.

چکیده

اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر  با فراز و نشیب‌‌های مختلفی مواجه بوده که برخی از آنها مثل وابستگی به نفت، تورم و بیکاری بالا حالت مزمن پیدا کرده‌اند. علاوه بر موارد مذکور، سهم بالای محصولات نفتی در صادرات، کم عمق بودن بازار مالی و اتکای زیاد به منابع بانکی از جمله مشکلات اقتصاد کشور محسوب می‌شوند. این ویژگی‌ها موجب شده که اقتصاد کشور بویژه در مقابل شوک‌های خارجی آسیب‌پذیری بالایی داشته باشد. یکی از مهمترین حوزه‌های تاثیرپذیر از تحریم‌ها که هم از بخشهای مختلف اقتصادی کشور تاثیر پذیرفته و هم بر بسیاری از بخشهای اقتصادی کشور تاثیر گذاشته است، بازار ارز است. سؤال این است که اثر تحریم‌های بین‌المللی بر بازار ارز کشور در سالهای 1390 و 1391 چگونه بوده است. این تحقیق به طور مشخص به دنبال اثرات تحریم‌های اخیر بر بازار ارز و همچنین تاثیرات نوسانات ارزی ناشی از تحریم بر بخش‌ها و برخی از متغیرهای اقتصادی است تا از این طریق با شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید بازار ارز و سایر بخش‌های متاثر از بازار ارز، راهکارهای مورد نظر که تامین کننده شرایط لازم به منظور تشکیل یک اقتصاد مقاومتی است، ارائه گردد.
 

کلیدواژه‌ها