کلیدواژه‌ها = رشد اقتصادی
تعداد مقالات: 8
3. تأثیر تکانه‌های امنیت ملی قیمت نفت کشورهای اوپک بر اقتصاد ایران

دوره 4، شماره 13، پاییز 1398، صفحه 95-128

علی تک روستا؛ یاور دشت بانی؛ محمدامین تک روستا


4. سیاست‌گذاری اقتصاد تسلیحات در ایران با توجه به رقابت‌های تسلیحاتی منطقه‌ای

دوره 4، شماره 13، پاییز 1398، صفحه 37-61

ابوالقاسم گلخندان؛ مسعود باغستانی میبدی


5. هزینه‌های نظامی و رشد اقتصادی: مقایسه تطبیقی کشورهای واردکننده و صادرکننده سلاح

دوره 4، شماره 12، تابستان 1398، صفحه 27-45

ابوالقاسم گلخندان؛ صاحبه محمدیان منصور