اثر توسعه فرآیند جذب و انباشت دی‌اکسیدکربن بر تقاضای حامل‌های انرژی و رشد اقتصادی در ایران با استفاده از روش تعادل عمومی محاسبه پذیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه علوم اقتصادی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 دانشیار، گروه علوم اقتصادی، دانشکده مدیریت و اقتصاد ، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

امروزه اثرات گلخانه‌ای ناشی از مصرف حامل‌های انرژی و خصوصاً انتشار دی‌اکسیدکربن باعث نگرانی اکثر جوامع توسعه یافته دنیا شده ‎است. لذا کشورهای توسعه­یافته جهت حرکت به سمت اقتصاد کم‎کربن به ابزارها و روش‌های متفاوتی متوسل گردیده‌اند. جذب و انباشت ‌دی‎اکسیدکربن رویکردی فناورانه جهت کاهش انتشار ‌دی‎اکسیدکربن به­شمار می‌رود. این روش تنها رویکرد مؤثر و پایدار منحصر بفرد در دنیاست که کشورها را برای رسیدن به اقتصاد با سطح بهینه دی‌اکسیدکربن سوق می‏دهد. در این مطالعه‎ از روش تعادل‌عمومی‌محاسبه‌پذیر و جدول داده - ستانده ملی سال 1390 مرکز آمار ایران استفاده شده‌است.
 نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که بخش‌های کلیدی فرآیند جذب و انباشت دی‎اکسیدکربن در اقتصاد ایران؛ بخش‌های کشاورزی و دامپروری، حمل­ونقل و سیمان می‌باشند، که این فرآیند با کاهش میزان کربن موجود در اقتصاد و رساندن آن به میزان بهینه، تأثیر بسزایی در افزایش تقاضا برای حامل‌های انرژی به­ویژه در بخش حمل­ونقل و سیمان به نسبت سایر بخش‌ها خواهد داشت. همچنین توسعه فرآیند جذب و انباشت دی‎اکسیدکربن منجر به افزایش بیشتری در تقاضای نفت گاز، گازوئیل، نفت کوره، زغال سنگ نسبت به سایر حامل‌های انرژی می‌شود. بنابراین توسعه فرآیند جذب و انباشت دی‎اکسیدکربن با کاهش مشکل آلایندگی حامل‌های انرژی موجب افزایش تقاضا برای آن‌ها شده و در نهایت سبب افزایش تولیدناخالص­داخلی خواهد شد. لذا اجرا و توسعه این فرآیند می‌تواند رشد اقتصادی را برای ایران به ارمغان آرود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of process development Carbon Dioxide absorption and accumulation on the Demand for energy carriers and Economic Growth in Iran (using with CGE method)

نویسندگان [English]

  • Delaram Mehrpoor Shijani 1
  • Hossein Sadeghi Saghdel 2
  • Abbas Assari Arani 3
1 M.A in Economics, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor in Economics, Department of Economic Development and Planning, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor in Economics, Department of Economic Development and Planning, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Consumption of fossil fuels produces greenhouse gases. Carbon dioxide is one of these greenhouse gases. Today, greenhouse effects have become a global concern. Therefore, countries use different tools to achieve a low-carbon economy. The method of absorbing and accumulating carbon dioxide is considered as a technical method to reduce the emission of carbon dioxide gas. This method is the only method that helps countries to achieve zero carbon economy in the long term. For this reason, the method of absorbing and accumulating carbon dioxide is considered a unique method. In addition to the Computable General Equilibrium(CGE) model, the upcoming study uses the national data-output table of 2013 from Statistical Center of Iran. agricultural and animal husbandry, transportation and cement have been considered as selected sectors. energy carrior demand  has  been investigated in selected sectors.
The results of this study show that the absorption and accumulation of carbon dioxide can lead to an increase in GDP and demand of energy carriers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carbon Dioxide Capture and Storage
  • Demand of Energy Carriers
  • Economic Growth
  • General Equilibrium Model