کلیدواژه‌ها = امنیت اقتصادی
تحولات بازار بورس در سال 1399 و تأثیر آن بر امنیت اقتصادی و ملی

دوره 8، شماره 27، خرداد 1402، صفحه 77-108

امیرحسین الهامی؛ نجفعلی شهبازی؛ محمدامین فلاح


امنیت اقتصادی فردی از دیدگاه مقام معظم رهبری(مدظله العالی)

دوره 7، شماره 25، آذر 1401، صفحه 91-121

قاسم پالوج؛ مصطفی ساوه درودی؛ یاسر خزلی


شاخص های راهبردی در اندازه گیری ارزش منصفانه و امنیت اقتصادی در بانک‌های غیر دولتی ایران

دوره 6، شماره 20، شهریور 1400، صفحه 9-45

سمانه زارع رفیع؛ غلامحسن تقی نتاج ملکشاه؛ آزیتا جهانشاد؛ فرزانه حیدرپور


سازمان تجارت جهانی: امنیت و توسعۀ اقتصادی

دوره 1، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 157-194

محمدصادق علیپور؛ امیر اصلانی افراشته؛ حمید صافدل