امنیت اقتصادی فردی از دیدگاه مقام معظم رهبری(مدظله العالی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای اقتصاد، دانشکده مدیریت راهبردی، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علوم و فنون فارابی، تهران، ایران.

چکیده

از دیدگاه صاحب­نظران امنیت اجتماعات بشری به پنج مقوله مهم امنیت نظامی، امنیت سیاسی، امنیت اقتصادی، امنیت اجتماعی و امنیت زیست‌محیطی؛ تقسیم می‌شود. ازاین‌بین امنیت اقتصادی به‌عنوان چهره مهم امنیت ملی در همه سطوح فردی، اجتماعی و ملی، توجه اندیشمندان حوزه امنیت را به خود جلب کرده است. امنیت اقتصادی فردی در ساده­ترین سطح به میزان دسترسی انسان به ضروریات زیستی (غذا، آب، سرپناه و آموزش) و در سطوح بالاتر با دامنه وسیعی از بحث­ها درباره اشتغال، توزیع درآمد و رفاه مرتبط است.
مقاله حاضر درصدد بررسی و بیان شاخص­های امنیت اقتصادی فردی، عوامل ایجاد امنیت اقتصادی فردی، عوامل تهدید امنیت اقتصادی فردی و متولیان امنیت اقتصادی فردی بر اساس دیدگاه مقام معظم رهبری است. ازاین‌رو با بهره­گیری از روش نظریه­پردازی داده بنیاد نظام­مند، تمام سخنان، بیانیه­ها و پیام­های معظم له از سال 1368 تا 1400 بررسی شد.
نتایج تحقیق نشان داد از نظر رهبری شاخص­های امنیت اقتصادی فردی عبارت‌اند از؛ امنیت کار، امنیت شغل، امنیت نیازهای اساسی، امنیت زندگی و معیشت، امنیت رفاه و سلامت، امنیت تولید و سرمایه­گذاری، امنیت درآمد و ثروت، امنیت سود و سرمایه و امنیت کسب‌وکار می باشد. همچنین ایشان امنیت (عمومی، اقتصادی و اجتماعی)، پیشرفت و عدالت اقتصادی، ثبات قوانین و دسترسی به اطلاعات را از جمله عوامل ایجاد امنیت اقتصادی فردی و ناامنی اقتصادی، فساد، فقر، مصرف­گرایی و ناامیدی را ازجمله عوامل تهدید آن بیان می­نمایند. از دیدگاه مقام معظم رهبری قوای سه‌گانه و در کنار آنها دستگاه­های نظارتی و نیروهای انتظامی و اطلاعاتی متولیان تامین امنیت اقتصادی فردی هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Individual economic security from the Supreme Leader's point of view

نویسندگان [English]

  • Ghasem Palouj 1
  • Mostafa Saveh Doroudi 2
  • Yasser Khezli 1
1 PhD student in Economics, Faculty of Strategic Management, Supreme National Defense University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Political Science, Faculty of Humanities, Farabi University of Science and Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The security of human societies, it is divided into five important categories: military, political, economic, social and environmental. The Economic security, as an important aspect of national security at all individual, social and national levels, has attracted the attention of security thinkers. At the simplest level, individual economic security is related to the level of human access to basic necessities and at higher levels, it is related to a wide range of discussions about employment, income distribution, and welfare.This article aims to examine and express the indicators of individual economic security, the factors that create individual economic security, the factors that threaten individual economic security, and the custodians of individual economic security based on the Supreme Leader's point of view. Therefore, all his words, statements and messages from 1998 to 2021 were analyzed by using the Grand Theory method. The results of the research showed that in terms of leadership, the indicators of individual economic security include; security of Work, job, basic needs, life and livelihood, well-being and health, production and investment, income and wealth, profit and capital, and business. He also mentions security (general, economic and social), development and economic justice, stability of laws and access to information as factors that create individual economic security and economic insecurity, corruption, poverty, consumerism and despair as factors that threaten it. From the point of view of the Supreme Leader, the three forces, together with the security agencies and police and intelligence forces, are in charge of providing individual economic security.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security
  • economic security
  • individual economic security
  • Supreme Leader