کلیدواژه‌ها = تأمین مالی
الگوی مطلوب تأمین مالی متناسب با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی برای اقتصاد ایران

دوره 4، شماره 12، شهریور 1398، صفحه 109-127

اصغر ابوالحسنی هستیانی؛ محمدصابر شاه نوش فروشانی


مدل به‌کارگیری صکوک در تأمین مالی صنایع دفاعی

دوره 3، شماره 10، اسفند 1397، صفحه 9-22

اصغر ابوالحسنی هستیانی؛ محمدصابر شاهنوش فروشانی


روشها و منابع تأمین مالی جریان تروریستی داعش و راهکارهای مقابله با آنها

دوره 2، شماره 5، آذر 1396، صفحه 129-148

میر حسن قوامی؛ محمدرضا دانشور دیلمی؛ امیر رضا قضاتی