بررسی و اولویت‌بندی روش‌های تأمین مالی اسلامی جهت تأمین مالی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری حسابداری دانشگاه امام حسین (ع)

2 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه اصفهان

چکیده

در پژوهش حاضر با هدف تأمین مالی اسلامی نیروهای مسلح و اولویت­بندی ابزارهای مالی اسلامی برای این مهم، با توجه به ادبیات موضوع، 28 عامل مؤثر بر تأمین مالی اسلامی نیروهای مسلح شناسایی و در چهار مؤلفه­، تأمین مالی کننده، نهادهای مکمل، تأمین مالی شونده و کلان اقتصادی دسته­بندی و طبق نظر خبرگان به روش دلفی رتبه­بندی شد. سپس با استفاده از عامل­های به دست آمده به عنوان زیرمعیار و مؤلفه­های چهارگانه به عنوان معیارهای مقایسه­ زوجی، رتبه­بندی ابزارهای مالی اسلامی برای تأمین مالی نیروهای مسلح با روش AHP طبق نظرات خبرگان صورت گرفت. نتایج حاکی از آن است که عوامل بازدهی، ریسک سرمایه­گذاری و نقدشوندگی ابزار مالی در رتبه­های اول تا سوم مؤلفه­ تأمین مالی کننده؛ عوامل نقدشوندگی ابزار مالی، قابلیت نقل‌وانتقال آن و فروش و عرضه­ موفق آن‌ها با بازاریابی موفق نهادهای مکمل در رتبه­های اول تا سوم نهادهای مکمل؛ عوامل آورد ثبات مالی، مدت­زمان دستیابی به منابع با استفاده از ابزار تأمین مالی و توجیه­پذیری فنی، اقتصادی و مالی ابزار در رتبه­های اول تا سوم مؤلفه­ی تأمین مالی شونده؛ عوامل ایجاد تحول اساسی در نظام اقتصادی برای ارتقای بهره­وری و رشد پایدار اقتصادی و کاهش آسیب­پذیری از مخاطرات، حمایت از زیرساخت­های دفاعی کشور با استفاده از ابزار مالی و هم‌راستا بودن با سیاست­های پولی کشور در رتبه­های اول تا سوم مؤلفه­ی کلان اقتصادی قرار گرفتند. در پایان رتبه­ نخست ابزارهای تأمین مالی اسلامی به اوراق مشارکت و پس از آن به ترتیب به اوراق استصناع، اسناد خزانه اسلامی، اوراق اجاره، اوراق سلف، اوراق منفعت و اوراق مرابحه تعلق گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis and prioritisation of Islamic financing methods for the Islamic Republic’s Armed forces

نویسندگان [English]

  • majid abdi 1
  • mostafa mobini dehkordi 2
1 PhD in Accounting, Imam Hussein University
2 Phd candidate of economy in Isfahan university
چکیده [English]

This paper examines and prioritises Islamic financing methods for the armed forces. In doing so, it identifies 28 factors which it classifies under four categories using the Delphi method; the financier, complementary institutions, the receiver of finance and macro-economic factors. Thereafter, it utilises the AHP method to compare these factors and categories, and hence, prioritise objectives for financing the armed forces. This paper finds that the factors underlying efficiency, investment risks, and liquidity of the financial tools, the possibility of transfer and successful selling with appropriate marketing of supplementary institutions   are respectively rated one to three under supplementary institutions. Factors underlying financial stability, the time period needed for accessing resources through financial tools, technical, economic and financial feasibility are respectively ranked one to three under the finance receiver category. Factors underlying fundamental transformation of the economic order for increasing efficiency and sustainable economic growth, reduction of vulnerability to risks, supporting the defence foundations of the country using financial tools in line with national monetary policies are respectively ranked one to three under macro-economic category. In conclusion this paper finds cooperative bonds most preferable as an Islamic financial tool and thereafter, respectively, Istisna’a bonds, Islamic treasury documents, leasing bonds, loan bonds and benefit bonds.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Funding
  • Islamic financing
  • Islamic Republic’s Armed Forces