نویسنده = ���������������� ������������ ����������
سیاست‌گذاری اقتصاد تسلیحات در ایران با توجه به رقابت‌های تسلیحاتی منطقه‌ای

دوره 4، شماره 13، آذر 1398، صفحه 37-61

ابوالقاسم گلخندان؛ مسعود باغستانی میبدی


نقش عوامل اقتصادی و سیاسی در تجارت تسلیحات (شواهدی برای کشورهای درحال ‎توسعه و توسعه‏ یافته)

دوره 4، شماره 12، شهریور 1398، صفحه 9-26

میلاد شهرازی؛ یاور دشت‌بانی؛ مسعود باغستانی میبدی


برآورد تابع تقاضای مخارج نظامی در ایران

دوره 2، شماره 3، خرداد 1396، صفحه 43-58

سینا عنایت اللهی؛ مسعود باغستانی میبدی