کلیدواژه‌ها = صنایع دفاعی
تعداد مقالات: 1
1. مدل به‌کارگیری صکوک در تأمین مالی صنایع دفاعی

دوره 3، شماره 10، زمستان 1397، صفحه 9-22

اصغر ابوالحسنی هستیانی؛ محمدصابر شاهنوش فروشانی