آینده‌پژوهی مصرف انرژی متأثر از تغییرات آب و هوایی در ایران و تحلیل پیامدهای اقتصادی امنیتی آن برای جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری علوم اقتصادی، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد. خراسان رضوی، ایران.

2 دکتری علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، فارس، ایران.

چکیده

بسیاری از محققان اعتقاد دارند که تغییرات آب و هوایی متأثر از فعالیت‌های انسانی و مصرف انواع مختلف انرژی است؛ که در این میان اثر مصرف انرژی بر تغییرات آب و هوایی را با مفاهیمی همچون اثر گازهای گلخانه‌ای تفسیر می‌کنند؛ اما اثر تغییرات آب و هوایی بر مصرف انرژی به‌صورت کلی و بر ترکیب انرژی‌های مصرفی اخیراً مورد توجه قرار گرفته است. هدف این مطالعه آینده‌پژوهی مصرف انرژی با توجه به تغییرات آب و هوایی در ایران است. در این مطالعه به‌منظور پاسخگویی به این هدف از الگوسازی پویایی‌شناسی سیستم و همچنین پیش‌بینی مصرف انرژی از نظر خبرگان فعال در بخش دفاعی و همچنین بخش انرژی در قالب تکنیک دلفی استفاده شد. نتایج شبیه‌سازی پویایی‌شناسی سیستم در ایران نشان داد که نتایج شبیه‌سازی مدل پویایی‌شناسی سیستم به‌خوبی توانسته مقادیر متغیرهای این مدل را شبیه‌سازی کرده و از طرف دیگر با تغییر اقلیم مصرف نفت و گاز در آینده در ایران کاهش پیدا کرده و مصرف برق افزایش پیدا می‌کند. از این‌رو از طریق سیاست‌هایی همچون واردات برق، افزایش تولید گاز از طریق سرمایه‌گذاری در میدان‌ها گازی، گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر، اصلاحات قیمت انرژی و همچنین واردات گاز، اقدامات لازم را در این زمینه اعمال نمایند. زیرا بحث گاز و برق با توجه به اهمیت اقتصادی، سیاسی و امنیتی آن می‌تواند چالش‌های زیادی را برای ج. ا. ایران ایجاد کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The future study of energy consumption affected by climate change in Iran and its economic and security consequences for the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Ali Taherifard Hanjani 1
  • Seyyed Mohammad Mirhashemi Dehnavi 2
1 Ph.D. in Economics, Faculty of Administrative and Economic Sciences, Ferdowsi University of Mashhad. Razavi Khorasan, Iran.
2 Ph.D. in Economics, Faculty of Economics, Management and Social Sciences, Shiraz University, Fars, Iran.
چکیده [English]

Many researchers believe that climate change is affected by human activities and consumption of different types of energy; so the effect of energy consumption on climate change interpret as greenhouse effect; But the effect of climate change on energy consumption in general and on the composition of energy consumption has recently been considered in many studies. The purpose of this paper is future study of energy consumption with respect to climate change in Iran. In this study, in order to achieve the goals,  in this paper, system dynamic modeling and also experts analysis  in the form of Delphi technique were used. The results of system dynamics simulation in Iran showed that the simulation results of the system dynamics model could simulate the values ​​of the variables of this model and on the other hand with the change of oil and gas consumption in the future in Iran will decrease and electricity consumption will increase. Therefore, policymakers must to think about electricity supply in the future through the import or production of electricity to avoid security challenges.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Future study
  • energy consumption
  • climate change
  • system dynamics
  • Delphi technique