کلیدواژه‌ها = صنعت دفاعی
بررسی نقش اقتصاد مقاومتی در صنعت دفاعی با تأکید بر توسعه فناوری

دوره 2، شماره 3، خرداد 1396، صفحه 59-77

حمید خزائیل؛ محمدرضا رنجبر فلاح


ترجمان اقتصاد مقاومتی در صنعت دفاعی مبتنی بر مدل لافلِی (بازی بُرد)

دوره 2، شماره 3، خرداد 1396، صفحه 97-116

آرمان آذرلی؛ داریوش جعفر زاده؛ ناصر پورصادق