کلیدواژه‌ها = نظام بانکی
بررسی سرایت پذیری بحران در نظام بانکی با رویکرد DCC و BEKK

دوره 7، شماره 23، خرداد 1401، صفحه 81-100

موسی حسین زاده بیزکی؛ غلامرضا زمردیان؛ حسین جهانگیرنیا؛ رضا غلامی جمکرانی