بهبود ثبات مالی از طریق طراحی نظام بانکی مبتنی بر پول دیجیتال بانک مرکزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

یکی از وظایف بانک مرکزی که بعد از وقوع بحران مالی جهانی 2008، تأکید بیشتری بر آن صورت گرفته است، تأمین ثبات مالی است و یکی از ویژگی‌های مهم صنعت مالیTBTF (خیلی بزرگ برای ورشکستگی) بودن مؤسسات مالی، تاثیر قابل توجهی بر رفتار ریسکی و درنتیجه بی‌ثباتی مالی دارد. با توجه به نقش بانک‌ها در اقتصاد ایران و حساسیت‌های اجتماعی مشکلات آن‌ها و تأثیر برهم خوردن ثبات مالی بر امنیت اقتصادی جامعه، این مسئله در کشور ما از اهمیت قابل‌توجهی برخوردار است.
 در این مقاله طراحی نظام بانکی به صورت پلتفرم مالی به لحاظ سیستمی مهم (SIFP) مبتنی بر پول دیجیتال منتشر شده توسط بانک مرکزی (CBDC) به منظور بهبود ثبات مالی از طریق تخفیف مسئله‌ی «خیلی بزرگ برای ورشکستگی (TBTF) » بررسی شده است. در این طراحی، بستر بانکی فعلی و نقش استراتژیک بانک‌ها و مؤسسات مالی با یک پلتفرم مالی جایگزین می‌شود. برای طراحی چنین پلتفرمی با استفاده از نظریه‌بازی تعامل معمول میان بانک مرکزی و بانک‌ها و مؤسسات مالی بررسی شده است و با استفاده از رویکرد طراحی سازوکار، بستر به گونه‌ای تغییر یافت تا مسئله‌ی TBTF و رفتار ریسکی بانک‌ها بهتر کنترل شود. در بستر پیشنهادی، از فناوری‌های اطلاعاتی مرتبط با نظام بانکی، مانند پول‌های دیجیتال و به طور خاص CBDC به منظور تضمین کارایی و امنیت نظام بانکی استفاده شده است. نهایتاً ملاحظات نظام بانکی مبتنی بر CBDC، با هدف کنترل و قاعده‌گذاری نظام مالی به منظور رفع مشکل TBTF، حفظ کارکرد نظام فعلی و تقویت ثبات مالی، بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Improving Financial Stability Through the Design of Banking System Based on Central Bank Digital Currency

نویسنده [English]

  • Mohammad saeid Shadkar
PhD in Economics, Faculty of Economics, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

One of the main duties of the Central Bank of country is towards the maintenance of financial stability; a matter which has been re-emphasized after the 2008 financial crisis. Herein it is an imperative for the Central Banks to be wary of the endurance of the notion _ within some financial institutions _ that they are "too big to fail" (henceforth, TBTF); a matter that encourages risky behavior, and thus, could lead to financial instability. On account of the role of banks within the Iranian economy and the susceptivity of their problems to create social tensions _ due to the impact that disruptions of financial stability have on the economic security of society _ this matter imposes exigent demands on central banks as the guardians of financial stability.
 In examining the structure of the banking system _ as a systemically important financial platform (SIFP) _ based on Central Bank digital currency (CBDC), this paper aims to contribute to improving financial stability by mitigating the "Too Big for Bankruptcy" (TBTF) hazard. By employing the SIFB design, the paper replaces the current banking systems and the strategic role of banks with a financial platform. In designing this platform, the current interaction between the Central Bank, banks and financial institutions has been investigated using game theory and mechanisms design approach in order to alter the platform for better managing the TBTF issue and banks' risky behavior. In the suggested platform, information technologies related to the banking system, such as digital currency and in particular, CBDC, have been employed to ensure the efficiency and security of the banking system. Finally, to resolve the TBTF problem and thus enhancing financial stability _ whilst maintaining the current functioning of the system _ the paper concludes by heeding to considerations regarding the CBDC-based banking system for controlling and regulating the financial system.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Central Bank
  • Banking System
  • Central Bank Digital Currency
  • Regulation
  • Game theory