کلیدواژه‌ها = مخارج دفاعی
تعمیم مدل رقابت تسلیحات موشکی اینتریلیگیتور با لحاظ عامل مزارع موشکی

دوره 6، شماره 21، آذر 1400، صفحه 9-35

سید شمس الدین حسینی؛ کامیار حسین خانزاده


بررسی رابطه میان میزان مخارج دفاعی و توزیع درآمد در ایران (1359-1351)

دوره 2، شماره 4، شهریور 1396، صفحه 91-106

یکتا اشرفی؛ روزبه بالونژاد نوری؛ جواد عرب یارمحمدی؛ شبنم‌السادات کیوانیان