کلیدواژه‌ها = مخارج دفاعی
تعداد مقالات: 4
3. بررسی رابطه میان میزان مخارج دفاعی و توزیع درآمد در ایران (1359-1351)

دوره 2، شماره 4، تابستان 1396، صفحه 91-106

یکتا اشرفی؛ روزبه بالونژاد نوری؛ جواد عرب یارمحمدی؛ شبنم‌السادات کیوانیان