نویسنده = حمیدرضا افشار
بررسی اثر انتشار رمز پول بانک مرکزی بر اقتصاد کلان ایران

دوره 8، شماره 28، شهریور 1402، صفحه 151-185

حمیدرضا افشار؛ امیر حسین آقایی میبدی