نویسنده = اصغر ابوالحسنی هستیانی
تعداد مقالات: 3
1. الگوی مطلوب تأمین مالی متناسب با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی برای اقتصاد ایران

دوره 4، شماره 12، تابستان 1398، صفحه 109-127

اصغر ابوالحسنی هستیانی؛ محمدصابر شاه نوش فروشانی


2. ارزیابی شاخص‌های سلامت نظام بانکی و آسیب‌شناسی آن در ایران

دوره 4، شماره 11، بهار 1398، صفحه 149-171

اصغر ابوالحسنی هستیانی؛ محمدرضا حاجی جعفری


3. مدل به‌کارگیری صکوک در تأمین مالی صنایع دفاعی

دوره 3، شماره 10، زمستان 1397، صفحه 9-22

اصغر ابوالحسنی هستیانی؛ محمدصابر شاهنوش فروشانی