نویسنده = محمدصادق علیپور
مقدمه‌ای بر نظام آماری بخش دفاع جمهوری اسلامی ایران

دوره 4، شماره 13، آذر 1398، صفحه 159-178

محمدصادق علیپور؛ علیرضا دانشور


سازمان تجارت جهانی: امنیت و توسعۀ اقتصادی

دوره 1، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 157-194

محمدصادق علیپور؛ امیر اصلانی افراشته؛ حمید صافدل