مقدمه‌ای بر نظام آماری بخش دفاع جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشکده آمار، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری آمار، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

منظور از نظام آماری در بخش دفاع مجموعه سازمان­ها، ادارات و دستگاه­های وابسته به این بخش هستند که به جمع­آوری اطلاعات، پردازش داده­ها، انتشار و آموزش علمی و عملی آمار اشتغال دارند. نظام آماری در بخش دفاع می­تواند هم به‌صورت متمرکز و هم به‌صورت غیرمتمرکز به امر تولید آمار اشتغال داشته باشند. از یک طرف، هدف این مقاله بررسی و مطالعه نظام آماری بخش دفاع در ایران است. از طرف دیگر این مقاله به دنبال  پاسخ به این پرسش است که نظام آماری بخش دفاع در ایران در مقایسه با نظام آماری بخش دفاع در دیگر کشورها چه وضعیتی دارد وجوه اشتراک و افتراق آن‌ها در چیست. نتیجه این بررسی­ نشان داده است، در سال 2016 هزینه­های دفاع به میزان 3/1 % از تولید ناخالص داخلی برای اتحادیه اروپا بوده است. بررسی حساب‌های بخش دفاع در اقتصاد ایران نشان داده است که سهم ارزش افزوده بخش امور دفاعی و انتظامی به کل ارزش‌افزوده، 4/2 % در سال1390 بوده که این عدد به 68/2 % در سال 1394 افزایش یافته است. از آنجایی­که در دهه­های اخیر بسیاری از کشورها در حوزه امنیت و بخش دفاعی بودجه­های کلانی را در نظر گرفته­اند و این بخش را مورد توجه قرار داده­اند، پیشنهاد می­شود نظام آماری و داده­ای بخش دفاع به‌عنوان نیاز اساسی کشور تلقی شود. توجه به این بخش می­تواند تأثیر بسیار زیادی بر رشد تولید ناخالص داخلی بگذارد.  
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An introduction to I.R. Iran’s defense sector statistical system

نویسندگان [English]

  • Mohammadsadegh Alipour 1
  • Alireza Daneshvar 2
1 Assistant Professor, Statistical Research and Training Center, Tehran, Iran
2 Ph.D student in Statistics,Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Statistical system of defense section is a set of organizations, departments and agencies that are involved in data collection, data processing, statistics dissemination and scientific and practical training of statistics in the defense sector. This system can employ and generate both centralized and decentralized statistics. On the one hand, the purpose of this article is to study and survey the statistical system of the defense sector in Iran. On the other hand, this article seeks to answer the question of what is the statistical system status of the defense sector in Iran compared to other countries and what are their similarities and dissimilarities among them. According to this survey, defense spending in 2016 was 1.3% of european union gross domestic product. A review of defense sector accounts in the Iran economy has shown that the value added of the defense sector to total value added was 2.4 percent in 1390 which increased to 2.68 percent in 1394. Since in recent decades many countries have considered large budgets in the field of security and defense and have taken this sector into account, it is suggested that the statistical and data system of the defense sector be considered as the basic need of the country. Paying attention to this sector can have a huge impact on gross domestic product growth.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information
  • Gross Domestic Product
  • Defense
  • Statistical System