مقدمه‌ای بر نظام آماری بخش دفاع جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشکده آمار، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری آمار، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

منظور از نظام آماری در بخش دفاع مجموعه سازمان­ها، ادارات و دستگاه­های وابسته به این بخش هستند که به جمع­آوری اطلاعات، پردازش داده­ها، انتشار و آموزش علمی و عملی آمار اشتغال دارند. نظام آماری در بخش دفاع می­تواند هم به‌صورت متمرکز و هم به‌صورت غیرمتمرکز به امر تولید آمار اشتغال داشته باشند. از یک طرف، هدف این مقاله بررسی و مطالعه نظام آماری بخش دفاع در ایران است. از طرف دیگر این مقاله به دنبال  پاسخ به این پرسش است که نظام آماری بخش دفاع در ایران در مقایسه با نظام آماری بخش دفاع در دیگر کشورها چه وضعیتی دارد وجوه اشتراک و افتراق آن‌ها در چیست. نتیجه این بررسی­ نشان داده است، در سال 2016 هزینه­های دفاع به میزان 3/1 % از تولید ناخالص داخلی برای اتحادیه اروپا بوده است. بررسی حساب‌های بخش دفاع در اقتصاد ایران نشان داده است که سهم ارزش افزوده بخش امور دفاعی و انتظامی به کل ارزش‌افزوده، 4/2 % در سال1390 بوده که این عدد به 68/2 % در سال 1394 افزایش یافته است. از آنجایی­که در دهه­های اخیر بسیاری از کشورها در حوزه امنیت و بخش دفاعی بودجه­های کلانی را در نظر گرفته­اند و این بخش را مورد توجه قرار داده­اند، پیشنهاد می­شود نظام آماری و داده­ای بخش دفاع به‌عنوان نیاز اساسی کشور تلقی شود. توجه به این بخش می­تواند تأثیر بسیار زیادی بر رشد تولید ناخالص داخلی بگذارد.  
 

کلیدواژه‌ها