آسیب‌شناسی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح؛ ارائه سیستم حساب‌های شخصی به‌منظور تأمین پایداری مالی صندوق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

2 کارشناسی ارشد بیم سنجی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

روند سالخوردگی سریع جمعیت و رشد اقتصادی آهسته باعث شده تا عمده صندوق‌های بازنشستگی با طرح مزایای تعریف شده (DB-PAYG[1]) نگران توازن درآمد با هزینه باشند. درحالیکه بسیاری از کشورها برای کاهش تأثیرات این روند دست به اصلاحات پارامتریک می‌زنند تا پایداری مالی صندوق را حفظ کنند. برخی کشورهای دیگر سعی کرده‌اند تا این مشکل را از طریق اصلاحات سیستماتیکی همچون اجرای طرح‌های بازنشستگی مشارکت معین (DC[2]) و مشارکت معین مصور (NDC[3]) حل کنند.
این مقاله، ضمن آسیب‌شناسی سیستم فعلی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح، به ارائه سیستم نوین بازنشستگی حساب‌های شخصی مصور می‌پردازد و عملکرد هر دو سیستم DB-PAYG و NDC را ازلحاظ پایداری مالی در طولانی مدت مورد بررسی قرار می‌دهد.
در این پژوهش از روش مونت کارلو[4] برای شبیه‌سازی سیستم‌های بازنشستگی استفاده شده است. پس از شبیه‌سازی نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که سیستم پیشنهادی می‌تواند اثرات ناشی از تغییرات اقتصادی و جمعیتی را کاهش داده و تعهدات صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح را حداقل تا یک سوم کاهش دهد، ولی برای به‌کارگیری چنین سیستمی در صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح نیاز به سرمایه از پیش تعیین شده و یا کمک دولت از محل بودجه عمومی است و یا اینکه نرخ افزایش مستمری کاهش یابد که با توجه به شرایط فعلی اقتصادی کشور، این خود باعث کاهش سطح رفاه کارکنان می‌شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey on the Armed Forces Pension Fund; Provision of Personal Accounts System to Provide Fund Sustainability

نویسندگان [English]

  • Mohammad Bagher Adabi Firouzjaee 1
  • Behnam Karimi 2
1 Faculty member of the Institute of Business Studies and Research
2 Master student of Actuarial Science, Allameh Tabatabai University, ECO College of Insurance
چکیده [English]

The rapid aging of Iran’s population and its low economic growth is a major concern for Pension Funds with the DB-PAYG defined benefit-cost plan. While many countries have undertaken parametric reforms to mitigate the impact of this process in order to maintain the financial sustainability of the Fund, others have attempted to solve this problem through systematic reforms: implementation of new Defined Contributions (DCs) and Notional Defined Contributions (NDC). This article, while studying the current system of the armed forces pension fund, introduces a new retirement system for notional personal accounts and examines the long-term financial sustainability of both the DB-PAYG and NDC systems. The Monte Carlo method is used to simulate retirement systems. Simulation results show that the proposed system can mitigate the effects of economic and demographic changes and reduce the armed forces pension fund commitments by at least one-third. Applying this system requires capital or government budget inflows or decreasing the increasing rate of pension salaries which will result in pensioners’ welfare reduction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Special Benefits
  • Notional Personal Accounts
  • Armed Forces Pension Fund
  • Pension Rates