بررسی و مقایسه بهره‌وری در شرکت‌‌های سرمایه‌گذاری: مورد مطالعه شرکت سرمایه‌گذاری غدیر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه شیراز

2 دکترای مطالعات بین الملل، مدرس دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

بهره­وری و رفتار مبتنی بر آن‌یکی از موضوعات همیشگی و مهم در هر نوع سازمانی است. این موضوع در بخش دفاع و سازمان­های مرتبط با آن به دلیل اینکه این سازمان­ها به‌طور مستقیم و غیرمستقیم با بحث امنیت و دفاع از ارکان کشور روبرو هستند و عمدتاً در بیشتر زمینه­ها از منابع عمومی استفاده می­کنند از اهمیت بیشتری برخوردار است. هدف از این مطالعه نیز بررسی بهره­وری در شرکت سرمایه­گذاری غدیر که تنها شرکت سرمایه­گذاری وابسته به نیروی مسلح و در زمره بزرگ‌ترین‌ها در ایران می­باشد صورت گرفته است. این مطالعه در بازه زمانی 1390 تا 1395 صورت گرفته و 5 شرکت سرمایه­گذاری هم‌تراز در بورس اوراق بهادر را با استفاده از روش مالم­کوییست موردمطالعه قرار داده است. نتایج حاصل از محاسبه بهره­وری در شرکت سرمایه­گذاری غدیر نشان داد که در بازه 1391 تا 1393 این شرکت از یک‌روند مثبت و پایدار بهره­وری کل عوامل برخوردار بوده است اما در سال 1394 و 1395 بهره­وری در این شرکت دچار رشد منفی گردیده است که البته این رشد منفی در همه شرکت­ها در سال 1394 رخ داده است. رتبه شرکت غدیر نیز در مقایسه با سایر شرکت­ها در سال 1391 در رتبه دوم، در سال 1392 در رتبه سوم، در سال 1393 در رتبه اول و در سال 1394 و 1395 در رتبه پایانی در مقایسه با 5 شرکت دیگر قرار داشته است.

کلیدواژه‌ها