توسعه پایدار صنعت بانکداری از طریق رسانه‌های اجتماعی؛ با تأکید بر مشارکت مشتریان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت بازاریابی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد، فارس، ایران.

چکیده

توسعه پایدار در صنعت بانکداری به مفهوم گسترش فراگیر استراتژی­های بانکداری است که منجر به توسعه پایدار اقتصادی می­شود و دارای رویکردی دو جانبه است به طوری که در مراحل اولیه، بانک­ها برای به حداقل رساندن اثرات کربن در فعالیت­های بانکی، برروی انتقال سبز عملیات داخلی بانک از جمله استفاده از انرژی­های تجدیدپذیر، اتوماسیون و اقدامات دیگر تمرکز دارند. سپس در گام دوم، روش­های تأمین مالی سازگار با محیط زیست را اتخاذ می‌نمایند و ریسک­های محیط زیستی پروژه خود را قبل از اتخاذ تصمیمات مالی، کاهش می­دهند. از طرفی استفاده از فناوری در صنعت بانکداری الکترونیک باعث سهولت در ارائه خدمات بانکی در راستای توسعه پایدار صنعت بانکداری می گردد. در این بین بانک‌ها با بهره‌گیری از رسانه‌های اجتماعی می‌توانند روش‌هایی با بهره‌وری بالاتر برای جذب مشتریان طراحی نمایند، واکنش مشتریان به محصولات ارائه‌شده توسط رقبا را تحلیل کنند و استراتژ‌ی‌های مناسبی برای افزایش رضایتمندی مشتریان اتخاذ نمایند. لذا هدف از انجام این تحقیق، توسعه پایدار صنعت بانکداری از طریق رسانه‌های اجتماعی با تأکید بر مشارکت مشتریان است. روش تحقیق حاضر آمیخته (کیفی و کمی) بوده که اطلاعات تحقیق به وسیله مصاحبه و پرسشنامه جمع‌آوری شد.
 یافته‌های تحقیق نشان داد که مقوله‌ها برای ارائه در مدل تصویری در پنج دستۀ شرایط علّی (4 مقوله)، بستر یا زمینه (2 مقوله)، شرایط مداخله‌گر (3 مقوله)، راهبردها (3 مقوله)، پیامدها (3 مقوله) قرار گرفتند که در نهایت نتایج نشان داد که رسانه‌های اجتماعی از طریق فعال نمودن مشارکت مشتریان در فعالیت‌های بانکی، در توسعه پایدار صنعت بانکداری نقش دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sustainable Development of the Banking Industry through the Utilization of social media with an emphasis on Customer Participation

نویسندگان [English]

  • Sakineh Aghajanpour 1
  • Alireza Rousta 2
  • Ahmad Askari 3
  • Farzad Asayesh 2
1 PhD student in Marketing Management, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Quds Branch, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Business Administration, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Quds City Branch, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Management, Faculty of Management and Economics, Islamic Azad University, Lamard branch, Fars, Iran.
چکیده [English]

Sustainable development in the banking industry can be defined as the comprehensive development of banking strategies that lead to sustainable economic development. Thereby, banking strategies include a set of operations and strategies that make the bank economically, environmentally and socially viable. Accordingly in early stages, banks focus on transforming internal banking operations, including the use of renewable energies, automation and other measures in order to minimize carbon emission through banking activities. Subsequently, they adopt environmentally friendly financing methods and assess the environmental risks of their projects before making financial decisions. Such application of green strategies in the banking sector is not only environmentally beneficial, but further brings many benefits such as reducing credit risk, reducing costs and increasing the reputation of the bank as an organization that supports environmental causes.
Furthermore, through the utilization of social media, banks can aid in designing more efficient means to attract customers. By monitoring the data generated through social media, banks can analyze customer reactions to products offered by competitors and adopt appropriate strategies to increase customer satisfaction and attract new customers. On the other hand, it could lead to the improvement of performance and the reducing banking risks. Therefore, the purpose of this research is "sustainable development of the banking industry through the utilization of social media with an emphasis on customer participation". The research methodology of this paper combines qualitative and quantitative methods, and the data for this study was collected through conducting interviews and questionnaires. The findings of the research show that the categories to be presented in the visual model can be placed under five categories: causal conditions (4 sub0categories), background or context (2 subcategories), intervening conditions (3 subcategories), strategies (3 subcategories), consequences (3 subcategories). Finally, the results show the significance of the relations and components of the presented model. Hence, the results show that social media can play a role in the development of the banking industry by enabling the participation of customers in banking activities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sustainable development
  • Banking industry
  • Social media marketing
  • Customer engagement