ذخیره‌سازی و نگهداری رمزپول‌ها با کیف‌های دیجیتال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی سایبر، دانشکده مدیریت راهبردی، دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی سایبر، دانشکده مدیریت راهبردی، دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، تهران، ایران.

چکیده

رمزپول‌ها به‌عنوان یکی از محصولات فناوری بلاک چین دارای چالش‌های راهبردی زیادی همچون نگهداری و ذخیره‌سازی هستند که به دغدغه‌ای برای فعالان این عرصه تبدیل‌شده که می‌تواند دارایی کاربران و امنیت سرمایه‌گذاران را تهدید کند. ذخیره‌سازی این رمزپول‌ها غالباً از طریق ابزارهایی با نام کیف پول دیجیتال صورت می‌گیرد که انواع و اقسام مختلفی دارد؛ لذا هدف این تحقیق شناخت ویژگی‌های انواع کیف پول دیجیتال با توجه به نوع نیاز کاربران جهت مدیریت بهتر رمزپول‌ها است.
روش تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی بوده و داده‌های پژوهش با ابزار پرسشنامه جمع‌آوری‌شده و پاسخ‌ها طبقه‌بندی‌شده در طیف لیکرت از یک تا پنج می‌باشد. جاﻣﻌﻪ آﻣﺎری، ﺧﺒﺮﮔﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ‌زمینه بلاک چین و رمزپول‌ها در دانشگاه‌ها، بانک‌ها و پژوهشکده‌ها فعالیت داشته‌اند اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ به‌ تازگی ﻣﻮﺿﻮع رمزپول‌ها به‌خصوص بخش کیف پول دیجیتال، ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود ﺑﻮده و ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ 20 ﻧﻔﺮ ﺷﺪ؛ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ همان 20 ﻧﻔﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. جهت روایی پرسشنامه از تائید نخبگان امر استفاده‌شده و پایایی آن توسط ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از نرم‌افزار SPSS.26 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ.
یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که از بین 5 نوع کیف پول (سخت‌افزاری، تحت وب، موبایلی، دسکتاپ و کاغذی) جهت انتخاب یک کیف پول دیجیتال، داشتن امنیت کیف پول، دسترس‌پذیر بودن، آفلاین یا آنلاین بودن، پشتیبانی از انواع رمزپول‌ها، قیمت کیف پول و هزینه تراکنش‌ها، رابط کاربری و پشتیبان گیری از کلیدهای خصوصی از اولویت‌های بالاتری برخوردارند و در پایان نیز روند نمایی برای انتخاب کیف پول مناسب هر فرد ارائه‌شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Introduction to Various Types of E-wallets for the Storage of Cryptocurrencies

نویسندگان [English]

  • Mohammad Babak 1
  • Amir Masoud Saadatmand 2
  • Mohammad Reza Moradi 2
1 PhD Student in Cyber Strategic Management, Faculty of Strategic Management, USupreme National Defense University, Tehran, Iran.
2 PhD Student in Cyber Strategic Management, Faculty of Strategic Management, Supreme National Defense Universityh, Tehran, Iran
چکیده [English]

Strategic challenges facing blockchain technology in general _and therefore, products that utilize this technology such as cryptocurrencies_ include issues relating to maintenance and storage which poses some concerns for activists in the field in terms of the security of assets and investors identity. Cryptocurrencies are often done stored through tools called digital wallets. The purpose of the present paper is to identify the various types of digital wallets and specify their characteristics according to user needs, so that they can better manage their cryptocurrencies.
This paper can be categorized as a descriptive-survey. The data were collected through obtaining answers to a questionnaire, and thereafter, the answers were classified in the Likert range from one to five. The statistical population include experts working in universities, banks, and research institutes who actively use the blockchain and cryptocurrencies technologies. Considering the novelty of cryptocurrencies, and especially digital wallets, the researcher was only able to base his study on a sample volume of 20. The validity of the questionnaire was confirmed by experts in the field, and its reliability was confirmed through obtaining the Cronbach's alpha coefficient using the spss26 software.
The findings show in choosing a digital wallet out of the 5 available types (hardware, web, mobile, desktop and paper, the security of the wallet, its availability, offline or online features, support for a variety of cryptocurrencies, the price of the wallet and the cost of transactions, user interface and the backing of private keys are highly prioritized by the users. The paper ends with a flowchart in order to help the user choose the appropriate wallet for based on their needs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cryptocurrency
  • digital wallets
  • storage