رتبه بندی اوراق بهادار اسلامی به منظور تأمین مالی نیروهای مسلح ایران : روش ترکیبی AHP-SAW

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

2 دکتری علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

یکی از روشهایی که در کنار بودجه می‌تواند به تامین مالی نیروهای مسلح کمک کند انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) است. با توجه به گستردگی و تنوع صکوک این مسئله مطرح می‌شود که کدامیک از صکوک برای انتشار و تامین مالی نیروهای مسلح و صنایع دفاعی مناسب است. از طرف دیگر بحث امکان سنجی و سازگاری انتشار اوراق با سازمان منتشرکننده یعنی نیروهای مسلح است. در این مطالعه اوراق بهادار اسلامی برای تامین مالی نیروهای مسلح رتبه بندی و الگوی مناسب انتخاب می‌شود. برای این منظور از یک ساختار سلسله مراتبی چهار سطحی که دارای دو معیار اصلی و نه زیرمعیار است برای رتبه بندی هفت نوع از صکوک متداول، با استفاده از روش ترکیبی AHP-SAW استفاده شده است. داده‌ها و ارزیابی ها براساس نظرات خبرگان و متخصصین صکوک از طریق پرسشنامه خبرگی و در یک فرآیند تعاملی جمع آوری شده است. نتایج نشان می‌دهد که اوراق اجاره، اوراق قرض الحسنه و اوراق مرابحه به ترتیب مناسب ترین اوراق برای انتشار در نیروهای مسلح و اوراق مضاربه بدترین اوراق می‌باشد. اوراق اجاره در قالب عقد اجاره به شرط تملیک بهترین ابزار برای تجهیز منابع به منظور خرید تجهیزات نظامی سنگین مانند ناو شکن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ranking of Islamic Securities for Iranian Armed Forces Using The Combined AHP-SAW Method

نویسندگان [English]

  • Jafar Haghighat 1
  • Alireza Jalili Marand 2
1 Professor, Department of Economics, Faculty of Economics and Management, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
2 PhD in Economics, Faculty of Economics and Management, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Issuance of Islamic securities (Sukuk) is one of the means for financing the armed forces،. Given its varieties, the question arises as to which type of sukuk is suitable for issuing and financing the armed forces. Inevitably, an answer to this question is contingent on the consideration of the special feasibility and securities compatibility involved in funding the Armed Forces. The objective of this paper is to assess and rank of Islamic securities for financing the armed forces, and thereby, propose an appropriate one based on needs. For this purpose, a four-level hierarchical structure with two main criteria and nine sub-criteria was used to rank the seven different types of common sukuk، using the AHP-SAW method. Data and evaluations were collected by engaging the opinions of experts through a questionnaire. The results indicate that Sukuk Al-ijarah and Sukuk Qardh Al-hasan are respectively the most suitable instruments for the issuance of finance for the Armed Forces. On the other hand, the least suitable type of Sukuk for this purpose is identified as Sukuk Al-Mudarab. The reason for the suitability of Sukuk Al-ijarah is based on its lease agreement which is conditional of ownership. This condition renders Al-ijarah the best instrument for obtaining heavy military equipment، such as destroyers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financing
  • Sukuk
  • Risk Assessment
  • AHP-SAW Method