کلیدواژه‌ها = سیستم رتبه‌بندی کامل
ارزیابی شاخص‌های سلامت نظام بانکی و آسیب‌شناسی آن در ایران

دوره 4، شماره 11، خرداد 1398، صفحه 149-171

اصغر ابوالحسنی هستیانی؛ محمدرضا حاجی جعفری