کلیدواژه‌ها = تحلیل عاملی
تعداد مقالات: 1
1. طراحی الگوی مدیریت افکار عمومی در راستای مدیریت بحران های ارزی

دوره 5، شماره 15، بهار 1399، صفحه 122-146

افشار دارابی؛ محمد مهدی ملکی