نویسنده = اسماعیل خان احمدی
مضامین راهبردهای اقتصادی مؤثر بر کنترل نارآمی‌های اجتماعی از منظر نهج‌البلاغه

دوره 7، شماره 24، شهریور 1401، صفحه 97-119

اسماعیل خان احمدی؛ رضا زینعلی؛ محمدکاظم بصیرتی