نویسنده = غلامحسن تقی نتاج ملکشاه
شاخص های راهبردی در اندازه گیری ارزش منصفانه و امنیت اقتصادی در بانک‌های غیر دولتی ایران

دوره 6، شماره 20، شهریور 1400، صفحه 9-45

سمانه زارع رفیع؛ غلامحسن تقی نتاج ملکشاه؛ آزیتا جهانشاد؛ فرزانه حیدرپور