نویسنده = ������ ������������ ��������
تبیین اقتصاد مقاومتی با بهره گیری از الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

دوره 7، شماره 23، خرداد 1401، صفحه 101-117

حسین احمدزاده شهرودی؛ هادی جمشیدیان؛ محمد شاه محمدی