نویسنده = ���������������� ������������������
سیاست‌گذاری اقتصاد تسلیحات در ایران با توجه به رقابت‌های تسلیحاتی منطقه‌ای

دوره 4، شماره 13، آذر 1398، صفحه 37-61

ابوالقاسم گلخندان؛ مسعود باغستانی میبدی


هزینه‌های نظامی و رشد اقتصادی: مقایسه تطبیقی کشورهای واردکننده و صادرکننده سلاح

دوره 4، شماره 12، شهریور 1398، صفحه 27-45

ابوالقاسم گلخندان؛ صاحبه محمدیان منصور