نویسنده = علیرضا دانشور
مقدمه‌ای بر نظام آماری بخش دفاع جمهوری اسلامی ایران

دوره 4، شماره 13، آذر 1398، صفحه 159-178

محمدصادق علیپور؛ علیرضا دانشور